Tworzenie i edycja pakietów

Stwórz receptury, zamień na surowce, generuj plik PDF z recepturami

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pakiety Magazynowe

Pakiety magazynowe to surowce złożone składające się z innych surowców. Nie posiadają swojego stanu magazynowego, za to ich surowce posiadają stan. Możliwa jest opcja inwentaryzacji pakietów. Inaczej nazywane recepturami. Wykorzystywane do tworzenia pakietów (receptur) składających się z kilku surowców (dania, drinki) bądź jednego surowca, który posiada różne opcje sprzedaży w zależności od wielkości jednostki np. Piwo z Keg'a, które nalewane jest według litrażu - Piwo lane 0.3l; Piwo lane 0.5l; Piwo lane 1l.
 Istnieje możliwość stworzenia receptury, która będzie wykorzystywana później do tworzenia innej nowej receptury (podreceptura) np. dania z sosem. Gdy wcześniej stworzymy recepturę na sos możemy ją wykorzystać w nowej recepturze uwzględniając ilość wykorzystanego sosu do dania (np. 50g).

Tworzenie pakietów:

Z menu głównego wybieramy SUROWCE po wybraniu opcji PAKIETY, wybierz opcję DODAJ PAKIET w prawym górnym rogu ekranu.

Po otworzeniu karty pakiety wypełnij jego informacje:

Nazwa - podaj unikalną nazwę pakietu, dla ułatwienia przed nazwą dodaj przedrostek "rec", dzięki niemu będzie łatwiej identyfikować recepturę gdy występuje dużą liczba podobnych pakietów lub surowców np. rec.Piwo Lane 0,5l; rec.Piwo Lane 0,3l; rec.Rum 40ml; rec.Whisky 0,7l. (opcja wymagana do wpisania),

Kategoria - wybierz w jakiej kategorii ma się znaleźć pakiet recepture (opcja wymagana do wpisania),

Obrazek - aby ustawić obraz identyfikujący recepturę, w tym celu kliknij Edytuj a następnie Wstaw obrazek. Wyszukaj w komputerze a następnie potwierdź przyciskiem Otwórz.

SKU - numer jednostki magazynowej, unikalny kod przypisywany w celu identyfikacji pakietu.

Jednostka miary - jeżeli pakiet będzie podłączony do sprzedaży jednostka miary musi być ustawiona na opcje - SZTUKA. Jeżeli pakiet receptura jest składową innego pakietu podrecepturą jednostka może być różna od SZTUKI np. jeżeli tworzysz pakiet na Ciasto do pierogów, sos lub wywar (domyślnie ustawione na sztuka),


Ilość porcji dla receptury - informacja na ile porcji jest przygotowana receptura, należy pamiętać że do sprzedaży jest podłączany pakiet w wielkości 1.
Poniżej uzupełnij recepturę wybierając produkt, który jest potrzebny do stworzenia. Wpisz ilość surowca w zależności na ile porcji przygotowujesz recepturę. Koszt automatycznie przeliczany jest z surowca. 

 
W opcji Dodatkowe informacje możemy dodać:
Cenę sprzedaży- domyślnie przepisze wartość taką samą jak w aplikacji sprzedaży gdy pole jest puste
Wagę produktu - po wpisaniu wartości waga widoczna jest w menu PAKIETY
Opis- krótki opis widoczny małą czcionką w menu PAKIETY


Wszystkie pola dostępne do uzupełnienia nie są wymagane przy tworzeniu surowców chyba, że przy opisie znajdującym się powyżej dopisana jest opcja wymagane do uzupełnienia.

W atrybutach produktu wpisz dodatkowe informacje na temat pakietu np. kolor. Nie są one uwzględnione w widoku pakietu w menu PAKIETY.

Zapisz - zapisuje i wraca do listy.

Zapisz i dodaj nowy - zapisuje i otwiera nowe okno dodawania produktu oraz stan początkowy jaki wprowadziliśmy gdy tworzyliśmy nowy produkt.

Zmiana na produkt (surowiec):

Po zapisaniu pakietu dostaniemy możliwość zmiany na produkt (surowiec). Jest to opcja, dzięki której możemy szybko zmodyfikować pakiet, który zmienił swoje zastosowanie i jest on produktem prostym (surowcem) w którym nie zachodzi potrzeba zapisu receptury na pakiet.
W tym celu edytuj pakiet w prawym dolnym rogu kliknij zielony przycisk Zamień na produkt (surowiec) a następnie potwierdź Tak.

Generowanie pliku PDF z pakietem (recepturą):

Po zapisaniu pakietu dostaniemy możliwość generowania odczytu jednego pakietu z dokładną recepturą.
Edytuj pakiet następnie w prawym górnym rogu kliknij Generuj PDF. Dokument zapisze się na dysku komputera.

Przykłady:

Jeżeli tworzymy pakiet np. Rosół na 20 litrów, należ stworzyć kolejny pakiet w którym ilość porcji dla receptury będzie równało się 1 natomiast w linijce receptury wybierzemy np. 300ml rosołu i 100g makaronu.  

Jeżeli chcemy stworzyć pakiet na Piwo Lane 0,5l; najpierw zakładamy produkt PIWO KEG z jednostką miary LITR, a następnie tworzymy pakiet w nazwie pakietu wpisujemy PIWO LANE 0,5l z jednostką miary sztuka, i w linijce receptury w nazwie wybieramy PIWO KEG a w ilości 0.5, analogicznie tworzymy drugi pakiet na Piwo Lane 0,3l.

W przypadku butelki piwa 0,5l nie ma potrzeby tworzenia pakietu, do wariantu zostanie podłączony produkt.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?