Zarządzanie tabelą receptur

Elementy tabeli, eksport tabeli do pliku PDF, zarządzanie filtrami tabeli receptur

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tabela receptur

Tabele receptur to widok na wszystkie pakiety (receptury) oraz wszystkie produkty (surowce). Dzięki tej funkcji możemy z łatwością przeglądać oraz edytować recepturami oraz podrecepturami w przejrzystym widoku na użyte surowce.

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy PRODUKTY (SUROWCE) po wybraniu opcji TABELA RECEPTUR, otrzymasz widok na tabelę receptur.

Po otworzeniu tabeli receptur otrzymujemy widok:

Nazwa - wyświetla wszystkie receptury oraz surowce w magazynie. Normalną czcionką zapisane są wszystkie surowce, jednak receptury są wyszczególnione poprzez symbol większości (>) oraz pogrubioną czcionkę nazwy. W recepturze wymienione surowce posiadają dokładną ilość jak musi być użyta np. 0.2 szt x pepsi.

Koszt - jest to koszt wyliczany z ceny netto surowce lub receptury.

Kategoria - wyświetla kategorie w zależności od występowania surowca lub receptury.

Domyślna ilość - kolumna wyświetla ilość surowca zadaną przy tworzeniu receptury. Zmiana wartości działa tak samo jak podczas edycji pakietu w menu PAKIETY. Działa tylko dla surowców w recepturach.
Edycja - kliknij w prostokąt oraz wpisz wartość. Następnie kliknij obok prostokąta w tym samym wierszu. Wciśnij klawisz F5 lub ikonkę odświerz stronę w przeglądarce.

Jednostka - kolumna informująca jaka jednostka miary została użyta podczas tworzenia surowca/receptury (sztuka, kilogram, litr, opakowanie).

Akcja - ostatnia kolumna posiada przycisk Edytuj produkt. Po kliknięciu przeniesie do edycji surowca/receptury. Działa w ten sam sposób jak przycisk Edytuj w menu PRODUKTY/PAKIETY.

Generowanie pliku PDF z tabeli receptur:

Dodatkową funkcją jest możliwość eksportowania całej tabeli do pliku PDF. Bardzo pomocna przy pierwszym tworzeniu magazynu, z łatwością można wyłapać błędy.
Kliknij w biały przycisk Eksportuj po prawej stronie ekranu a następnie wybierz PDF. Po pobraniu pliku, otworzy się przegląd wszystkich surowców oraz pakietów z datą stworzenia oraz z opisem miejsca. Funkcja przydatna podczas tworzenia lub edycji Menu. Po przeglądnięciu zalecamy by szef kuchnii podpisał się na każdej stronie potwierdzając zgodność menu z Jego przepisami.

Przegląd receptury:

Kliknij w wiersz by otworzyć podgląd poszczególnej receptury. Symbol większości zmieni swój kierunek w dół, a poniżej zobaczysz dokładne dane. Występuje możliwość gdy w recepturze znajduje się jedna bądź więcej podreceptur.
Każda podreceptura będzie przesunięta względem receptury, wiersz niżej oraz lekko w prawo.

Na górze tuż pod MENU jest rozbudowany panel do zarządzania przedstawionymi treściami na tabeli receptur. W prostokątach znajdują się opcje wyświetlania: Kategoria, Produkt, Wszystkie, Tylko receptury.

-KATEGORIA - po kliknięciu w prostokąt otwiera się rozsuwane menu. W nim po wybraniu konkretniej kategorii, wyświetli się w tabeli w kolumnie KATEGORIA. Obok lupy w prostokącie Search wpisujemy nazwę kategorii ,by łatwiej wyszukać.  Opcja Select all, która znajduje się na samej górze zaznacza każdą dostępną kategorie. 


Pierwsze dwa prostokąty (Kategoria i Produkt) służą do podglądu wybranych kategorii/produktów. Aby wyświetlić, kliknij Kategoria lub Produkt. Z wysuwanej listy Kategoria, wybierz klikając w pole z nazwą kategorii. W wyszukiwaniu pomocna jest opcja szukania według nazwy. Po rozwinięciu listy kliknij w pole z szarym napisem Search, a następnie wpisz szukaną nazwe.

Trzeci prostokąt (Wszystkie) służy do wyboru widoku wszystkich produktów (surowców), wszystkich pakietów (receptur), oraz wszystkich obu naraz. Domyślnie opcja włączona jest dla wszystkich produktów i pakietów.

Czwarty prostokąt (Tylko receptura) po kliknięciu Tylko receptura wyświetli tylko pakiety, które mają swoją recepturę, nie uwzględniając pakietów bez receptur. Różnica pomiędzy tym rozwiązaniem a rozwiązaniem trzeciego prostokąta różni się wyświetleniem pakietów bez receptur i z recepturami (jak w trzecim prostokącie).


By potwierdzić wybór widoku tabeli potwierdź zielonym przyciskiem Filtruj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?