Tabela receptur

Tabele receptur to widok na wszystkie pakiety (receptury) oraz wszystkie produkty (surowce). Dzięki tej funkcji możemy z łatwością przeglądać oraz edytować recepturami oraz podrecepturami w przejrzystym widoku na użyte surowce.

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy PRODUKTY (SUROWCE) po wybraniu opcji TABELA RECEPTUR, otrzymasz widok na tabelę receptur.

Po otworzeniu tabeli receptur otrzymujemy widok:

Nazwa - wyświetla wszystkie receptury oraz surowce w magazynie. Normalną czcionką zapisane są wszystkie surowce, jednak receptury są wyszczególnione poprzez symbol większości (>) oraz pogrubioną czcionkę nazwy. W recepturze wymienione surowce posiadają dokładną ilość jak musi być użyta np. 0.2 szt x pepsi.

Koszt - jest to koszt wyliczany z ceny netto surowce lub receptury.

Kategoria - wyświetla kategorie w zależności od występowania surowca lub receptury.

Domyślna ilość - kolumna wyświetla ilość surowca zadaną przy tworzeniu receptury. Zmiana wartości działa tak samo jak podczas edycji pakietu w menu PAKIETY. Działa tylko dla surowców w recepturach.
Edycja - kliknij w prostokąt oraz wpisz wartość. Następnie kliknij obok prostokąta w tym samym wierszu. Wciśnij klawisz F5 lub ikonkę odświerz stronę w przeglądarce.

Jednostka - kolumna informująca jaka jednostka miary została użyta podczas tworzenia surowca/receptury (sztuka, kilogram, litr, opakowanie).

Akcja - ostatnia kolumna posiada przycisk Edytuj produkt. Po kliknięciu przeniesie do edycji surowca/receptury. Działa w ten sam sposób jak przycisk Edytuj w menu PRODUKTY/PAKIETY.

Generowanie pliku PDF z tabeli receptur:

Dodatkową funkcją jest możliwość eksportowania całej tabeli do pliku PDF. Bardzo pomocna przy pierwszym tworzeniu magazynu, z łatwością można wyłapać błędy.
Kliknij w biały przycisk Eksportuj po prawej stronie ekranu a następnie wybierz PDF. Po pobraniu pliku, otworzy się przegląd wszystkich surowców oraz pakietów z datą stworzenia oraz z opisem miejsca. Funkcja przydatna podczas tworzenia lub edycji Menu. Po przeglądnięciu zalecamy by szef kuchnii podpisał się na każdej stronie potwierdzając zgodność menu z Jego przepisami.

Przegląd receptury:

Kliknij w wiersz by otworzyć podgląd poszczególnej receptury. Symbol większości zmieni swój kierunek w dół, a poniżej zobaczysz dokładne dane. Występuje możliwość gdy w recepturze znajduje się jedna bądź więcej podreceptur.
Każda podreceptura będzie przesunięta względem receptury, wiersz niżej oraz lekko w prawo.

Na górze tuż pod MENU jest rozbudowany panel do zarządzania przedstawionymi treściami na tabeli receptur. W prostokątach znajdują się opcje wyświetlania: Kategoria, Produkt, Wszystkie, Tylko receptury.

-KATEGORIA - po kliknięciu w prostokąt otwiera się rozsuwane menu. W nim po wybraniu konkretniej kategorii, wyświetli się w tabeli w kolumnie KATEGORIA. Obok lupy w prostokącie Search wpisujemy nazwę kategorii ,by łatwiej wyszukać.  Opcja Select all, która znajduje się na samej górze zaznacza każdą dostępną kategorie. 


Pierwsze dwa prostokąty (Kategoria i Produkt) służą do podglądu wybranych kategorii/produktów. Aby wyświetlić, kliknij Kategoria lub Produkt. Z wysuwanej listy Kategoria, wybierz klikając w pole z nazwą kategorii. W wyszukiwaniu pomocna jest opcja szukania według nazwy. Po rozwinięciu listy kliknij w pole z szarym napisem Search, a następnie wpisz szukaną nazwe.

Trzeci prostokąt (Wszystkie) służy do wyboru widoku wszystkich produktów (surowców), wszystkich pakietów (receptur), oraz wszystkich obu naraz. Domyślnie opcja włączona jest dla wszystkich produktów i pakietów.

Czwarty prostokąt (Tylko receptura) po kliknięciu Tylko receptura wyświetli tylko pakiety, które mają swoją recepturę, nie uwzględniając pakietów bez receptur. Różnica pomiędzy tym rozwiązaniem a rozwiązaniem trzeciego prostokąta różni się wyświetleniem pakietów bez receptur i z recepturami (jak w trzecim prostokącie).


By potwierdzić wybór widoku tabeli potwierdź zielonym przyciskiem Filtruj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?