Wszystkie kolekcje
GoSTOCK - system magazynowy
Inwentaryzacja
GoPOS Weight Scale - aplikacja do ważenia
GoPOS Weight Scale - aplikacja do ważenia

Skrócona instrukcja wraz z rozwiązaniami częstych problemów

Karol Kapcia avatar
Napisane przez Karol Kapcia
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zanim rozpoczniesz

 1. Przed uruchomieniem programu GoPOS Weight Scale, należy podłączyć wagę do komputera za pomocą kabla USB. 

 2. Włącz wagę przyciskiem "ON / TARE".

 3. Upewnij się, że wyświetlacz wagi świeci się. Jeśli na wyświetlaczu wagi nic się nie pokazuje, oznacza to, że waga została niewłaściwie podpięta lub nie jest włączona.

Prawidłowy stan wagi po właściwym podłączeniu

Aplikacja GoPOS Weight Scale

Okno programu GoPOS Weigh Scale

 1. Program GoPOS Weight Scale uruchamiamy dopiero po PODŁĄCZENIU oraz WŁĄCZENIU wagi.

 2. Na środku okna wyświetlany jest pomiar, który powinien być zgodny z wyświetlanym przez wagę. Jeśli pomiar nie pojawia się lub nie jest aktualizowany uruchom aplikację ponownie.

 3. W celu wysyłania danych do strony web uruchom "Emulowanie klawiatury" - suwak podświetli się na niebiesko. 

 4. Działanie aplikacji i włączonej emulacji klawiatury można sprawdzić otwierając dowolny edytor tekstu, a następnie umieszczając towar na wadze. W edytorze powinien pojawić się napis rozpoczynający się od "HiGoPOS!"

Częste błędy

Pamiętaj, że po każdym odłączeniu lub wyłączeniu wagi należy uruchomić ponownie aplikację GoPOS Weigh Scale.

 1. Pomiar nie jest wyświetlany w aplikacji lub nie aktualizuje się.
  + Przyczyna: zerwano połączenie z wagą lub waga się wyłączyła.
  + Rozwiązanie: upewnij się, że waga się podłączona oraz włączona, następnie uruchom ponownie aplikację GoPOS Weight Scale.

 2. Aplikacja wyświetla poprawny pomiar, ale mimo to dane nie są przesyłanie do strony web.  
  + Przyczyna: Emulowanie klawiatury jest wyłączone.
  + Rozwiązanie: Włącz emulowanie klawiatury.


Prawidłowe wykorzystanie wagi nastąpi tylko wtedy, gdy produkty magazynowe będą połączone z odpowiadającymi im opakowaniami. Więcej o tym:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?