Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeGoPOS 1.0 - instalacja i konfiguracja sprzętu
[V1] Instalacja i dodanie drukarki bonowej - Windows/Android [LAN - RJ45]
[V1] Instalacja i dodanie drukarki bonowej - Windows/Android [LAN - RJ45]

Sprawdź szczegóły dotyczące instalacji i dodania drukarki bonowej w systemie Windows.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podłączenie oraz konfiguracja drukarki bonowej, na przykładzie: NPOS Thermal Receipt Printer

*Instrukcja dotyczy, Dodania nowej drukarki podłączonej do tej samej sieci LAN (np. IP 192.168.1.X), co urządzenie z systemie Windows/Android, oraz przypisania do drukowania rachunków fiskalnych.

Instalacja sterownika drukarki bonowej w systemie Windows
(*Instalacja w celu nadania drukarce statycznego adresu IP):

*Wyłączamy ochronę przed wirusami i zagrożeniami w systemie Windows !!! (konieczne, aby pobrać i zainstalować sterownik), następnie pobieramy plik ze sterownikiem:

Wchodzimy do folderu z pobranym plikiem, wyodrębniamy (rozpakowujemy) składniki przechodzimy do instalacji sterownika:

USTAWIAMY STATYCZNY ADRES IP
programem "Print test"

*Łączymy się z siecią docelową za pomocą WIFI lub LAN

Pobieramy program "Printer test" pod poniższym przyciskiem.

 1. Sprawdzamy parametry sieci (rutera), do której będzie podpięta nasza drukarka (IP, maskę sieci, oraz bramę)
  - uruchamiamy wiersz poleceń (cmd) i wpisujemy polecenie "ipconfig"
  - IPv4 Adress - jest to adres IP naszego komputera, dzięki niemu dowiadujemy się, jaką mamy adresację sieci (przeważnie jest 192.168.1.X)
  - nie zamykamy jeszcze okna, przyda nam się w kolejnym kroku.

2. PODŁĄCZAMY DRUKARKĘ DO NASZEGO KOMPUTERA ZA POMOCĄ PRZEWODU [USB A-B], celem ustawienia statycznego adresu IP drukarce.

3. Wchodzimy do folderu z pobranym uprzednio plikiem. Wyodrębniamy pobrane pliki i uruchamiamy program "Printer test"

PIERWSZE (GŁÓWNE OKNO PROGRAMU):

 • W pierwszym oknie zaznaczamy, po jakim porcie będziemy programować drukarkę (USB), oraz typ drukarki (POS-80).

 • Aby sprawdzić, czy mamy połączenie z drukarką, klikamy przycisk "Print" (50% wysokości okna po prawej stronie), który spowoduje wysunięcie papieru.

 • W sekcji "NET Set" klikamy przycisk "Refresh" :
  - Local IP - jest to adres IP naszego komputera (powinien być zgodny z tym w wierszu poleceń).
  - Printer IP - jest to aktualnie ustawiony adres IP drukarki (może być zupełnie z innej puli adresów)

 • Przechodzimy do kolejnego okna klikając przycisk "Advanced" (jak pokazano poniżej)

OKNO "NET SETTING"
Tutaj będziemy nadawać statyczny adres IP drukarce, oraz adres bramy i maskę sieci

 • IP Address: sprawdzamy nasz adres w wierszu poleceń, widzimy, że nasz komputer ma adres 192.168.1. 166 (pierwsze trzy pola adresu oddzielone kropkami przepisujemy bez zmian).
  ostatnie pole będzie nadanym przez nas adresem dla drukarki, zalecamy liczby z przedziału (91-98).
  nadaliśmy drukarce adres: 192.168.1.91

 • Net Mask: przepisujemy (niemal zawsze to: 255.255.255.0)

 • GateWay: przepisujemy (jest adres rutera: 192.168.1.1)

 • Zatwierdzamy, klikając "Set above contents"

*95% błędów wynika z pomyłki podczas przepisywania adresów.

Drukarka ma już ustawiony statyczny adres IP, teraz możemy ją:

1) odłączyć od komputera
2) podłączyć za pomocą przewodu LAN [RJ45] do rutera.

Dodawanie drukarki w aplikacji sprzedażowej GoPOS:

Komputer z Windows lub tablet z Android z zainstalowaną aplikacją sprzedażową GoPOS, może być podłączony zarówno po WIFI jak i po LAN do tej samej sieci co drukarka (ważne jest, aby znajdował się w tej samej puli adresowej sieci co drukarka, w tym przypadku 192.168.1.X).

 • Nawa drukarki - dowolna

 • IP drukarki - statyczne IP, które ustawialiśmy drukarce (192.168.1.91)

 • Port drukarki - w przypadku drukarki bonowej 9100

 • Protokół drukarki - EPSON_DIRECT

Na drukarce będą drukowane bony wszystkich produktów.
Jeśli chcemy wysyłać bony konkretnych produktów lub kategorii, musimy zdefiniować kierunki rozchodów oraz ustawić wybraną drukarkę pod konkretny kierunek.

Jak skonfigurować kierunki rozchodów opisano w artykule: 

Po zdefiniowaniu kierunków rozchodów produktów możemy wybrać drukarkę, na której dane produkty lub kategorie będą drukowane.
W sekcji "Drukarki kuchenne", zobaczymy listę stworzonych kierunków rozchodów produktów, do których możemy przypisać wybraną drukarkę bonową (np. powyżej BAR DÓŁ, BAR GÓRA itp.).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?