Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeGoPOS 1.0 - instalacja i konfiguracja sprzętu
[V1] Instalacja i dodanie drukarki fiskalnej - Windows/Android [LAN - RJ45]
[V1] Instalacja i dodanie drukarki fiskalnej - Windows/Android [LAN - RJ45]

Dodanie drukarki w GoPOS (Windows/Android), podpięcie pod rachunki fiskalne.

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podłączenie oraz konfiguracja drukarki fiskalnej, na przykładzie: POSNET THERMAL XL2 ONLINE.

*Instrukcja dotyczy, Dodania nowej drukarki podłączonej do tej samej sieci LAN
(np. IP 192.168.1.X), co urządzenie z systemie Windows/Android, oraz przypisania do drukowania rachunków fiskalnych.

UWAGA: Drukarka fiskalna przed instalacją powinna mieć skonfigurowany: Nagłówek oraz matrycę stawek podatków VAT

 • Sprawdzamy konfigurację sieci, tak jak w przypadku drukarki bonowej (poleceniem ipconfig, lub ustawieniach sieci), w tym przypadku:
  - adres sieci: 192.168.1.X
  - maska sieci: 255.255.255.0
  - adres bramy: 192.168.1.1

Konfiguracja ustawień komunikacji w drukarkach fiskalnych POSNET:

 1. Wchodzimy do MENU drukarki fiskalnej (OK)(potwierdzamy wybór przyciskiem OK {strzałka w prawo >}).

 2. Konfiguracja (2) - potwierdzamy OK

 3. Konfiguracja połączeń (2) - potwierdzamy OK

 4. Usługi PC (1) - potwierdzamy OK

 5. Interfejs PC (1) - potwierdzamy OK

Tutaj przechodzimy strzałkami (góra/dół) do pozycji TCP/IP, klikamy - potwierdzamy OK

 • Wybieramy port: 06666- potwierdzamy OK

 • Wybieramy stronę kodowania: WINDOWS 1250 - potwierdzamy OK

 • Nastąpi restart drukarki fiskalnej.

Ustawiamy statyczny adres IP, oraz konfigurację sieci:

 1. Wchodzimy do MENU drukarki fiskalnej (OK)(potwierdzamy wybór przyciskiem OK {strzałka w prawo >}).

 2. Konfiguracja (2) - potwierdzamy OK

 3. Konfiguracja połączeń (2) - potwierdzamy OK

 4. TCP/IP (2) - potwierdzamy OK

Tutaj przechodzimy strzałkami (góra/dół) przez ustawienia:

 • Interfejs Ethernet: TCP/IP- dalej (strzałka w dół), przechodzimy do pozycji DHCP

 • DHCP: klikamy (strzałka w prawo OK), następnie (strzałką w dół) klikamy, ustawiając "NIE", następnie (strachałka w prawo OK)

 • Adres IP: (wchodzimy w ustawienie strzałka w prawo OK)ustawiamy adres z puli adresów naszej sieci w tym przypadku 192.168.001.092 (OK)

 • Maska podsieci: w tym przypadku 255.255.255.0 (domyślnie ustawiona wartość)

 • Brama:  (wchodzimy w ustawienie strzałka w prawo OK) ustawiamy adres z puli adresów naszej sieci w tym przypadku 192.168.001.001 (OK)

 • Referowany DNS: 8.8.8.8 (domyślnie ustawiona wartość)

 • Alternatywny DNS: 8.8.4.4 (domyślnie ustawiona wartość)

 • Odszukujemy pozycję "Zapisz", (strachałka w prawo OK)

 • Statyczny adres IP drukarki ustawiony.

Sprawdzenie wprowadzonych ustawień:

 1. Wchodzimy do MENU drukarki fiskalnej (OK)

 2. Raporty (1) - potwierdzamy OK

 3. Raporty Niefiskalne (2) - potwierdzamy OK

 4. Raporty Wejścia/Wyjścia (3) - potwierdzamy OK

*Nastąpi wydruk raportu wejścia/wyjścia

Na wydruku sprawdzamy wprowadzone ustawienia:

Konfiguracja TCP/IP:
Interfejs: Ethernet
Adres IP: 192.168.1.92
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama: 192.168.1.1
Preferowany DNS: 8.8.8.8
Alternatywny DNS: 8.8.4.4
DHCP: NIE

Porty urządzenia:
Port 6666: Komputer
Ethernet: Dostępny

*Warunkiem koniecznym jest, aby adres IP, nie był statycznie przypisany dla innego urządzenia.

Podpinamy skonfigurowaną drukarkę w aplikacji sprzedażowej GoPOS Android/Windows:

Nazwa: Dowolna, jednak opisująca stan i położenie urządzenia
Aders IP: przepisujemy, w tym przypadku (192.168.1.92)
Port drukarki: 6666
Protokół drukarki: POSNET

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?