Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Konfiguracja urządzeń - drukarki bonowe
Konfiguracja urządzeń - drukarki bonowe
Drukarka bonowa, konfiguracja drukarki bonowej
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W systemie GoPOS możemy korzystać z wielu urządzeń usprawniających sprzedaż i obsługę - m.in. z drukarek bonowych. W tym artykule wyjaśnimy Ci, jak skonfigurować drukarkę bonową.


Dodawanie drukarki bonowej

Drukarkę możemy dodać poprzez kreator konfiguracji. O tym, jak konfigurować urządzenia za pomocą kreatora przeczytasz w tym artykule. Instrukcję jak konfigurować urządzenia za pomocą kreatora znajdziesz też w naszym tutorialu.

Drukarkę bonową w każdej chwili dodamy także z poziomu ustawień urządzenia.

 1. Otwieramy panel z trzema paskami.

 2. Wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Urządzenia”.

 3. Klikamy “Dodaj nowe”.

Drukarkę bonową, podobnie jak każde inne urządzenie, możemy dodać na dwa sposoby.

Dodawanie automatyczne

Szybszą metodą na dodanie drukarki bonowej jest automatyczne wyszukanie jej z listy dostępnych urządzeń.

 1. Urządzenie łatwo znajdziemy, wybierając w polu “Typ urządzenia” - “Drukarka”, a także w polu “Typ połączenia” - sposób, w jaki podłączyliśmy drukarkę.

 2. Przy drukarce, którą chcemy dodać, klikamy znak “+” i potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

 3. Możemy także w sekcji “Domyślna drukarka” od razu przypisać urządzenie jako określony typ drukarki, wybierając spośród typów: Bonowa i Biletów.

 4. W ustawieniach zaawansowanych możemy także:

  1. wybrać kierunki rozchodu, które wcześniej skonfigurowaliśmy w aplikacji webowej, wybierając liczbę wydruków dla danego kierunku,

  2. ustawić szerokość papieru,

  3. ustawić konwersję znaków za pomocą suwaka - przy takim ustawieniu znaki polskie będą usuwane, przykładowo “Ą” będzie zamieniane na “A”,

  4. ustawić sygnały DK 1 lub DK 2 - po ich włączeniu na pin 1 lub pin 2 złącza DK będzie wysyłany sygnał (np. dzwonek, szuflada).

Dodawanie ręczne

Jeżeli nie uda nam się dodać drukarki bonowej automatycznie, możemy zrobić to ręcznie.

 1. Klikamy niebieski przycisk “Dodaj ręcznie”.

 2. Wprowadzamy nazwę urządzenia.

 3. W polu “Typ urządzenia” podajemy “Drukarka”.

 4. W polu “Sterownik” wybieramy sterownik odpowiedni dla naszej drukarki.

 5. Wpisujemy adres IP urządzenia.

 6. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie.

 7. Po uzyskaniu połączenia klikamy “Zapisz”.

 8. Podobnie jak w przypadku dodawania automatycznego, możemy skonfigurować ustawienia zaawansowane.

Jak znaleźć IP urządzenia?

W zależności od modelu drukarki, adres IP odnajdziemy w nieco inny sposób. Przykładowo, w drukarce bonowej NPOS C300 zrobimy to następująco:

 1. Wyłączamy drukarkę.

 2. Przytrzymujemy przycisk wysuwu papieru FEED.

 3. Włączamy zasilanie.

 4. Czekamy około 2 sekundy i zwalniamy przycisk FEED.

 5. Zostaną wydrukowane ustawienia drukarki, w tym adres IP.

Przypisywanie drukarki

Jeżeli na etapie dodawania urządzenia nie przypisaliśmy typu drukarki oraz kierunków rozchodu, możemy to zrobić w zakładce “Przypisz urządzenia”.

 1. w sekcji “Domyślne drukarki” przy “Bonowa” klikamy “Przypisz”.

 2. Odszukujemy naszą drukarkę i ponownie klikamy “Przypisz”.

 3. W sekcji “Kierunki” przy kierunku, do którego chcemy przypisać drukarkę, wybieramy ilość wydruków.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?