Zamówienia - Wydanie na zewnątrz WZ

Nowe wydania na zewnątrz, filtrowanie i przegląd dokumentów, generowanie plików PDF i CSV, tworzenie zwrotów

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zamówienia

Zamówienia (Wydanie na zewnątrz)-Dokument WZ czyli wydanie zewnętrzne jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta. W wielu przypadkach sprzedaż dokumentowana jest najpierw powyższym dokumentem, w sytuacji np. kiedy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania faktury. Wystawia wtedy dokument WZ i na podstawie tego dokumentu wystawiana jest faktura.

W zamówieniach wprowadzone są pozycje surowców, które są wydawane na zewnątrz na rzecz kontrahenta lub w sytuacji w której przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania faktury.


Zamówienia (wydanie na zewnątrz) to widok na wszystkie wydania zewnętrzne wprowadzone, w magazynie w którym obecnie jesteśmy zalogowani (jeśli posiadamy kilka magazynów).

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY) po wybraniu opcji ZAMÓWIENIA, otrzymasz widok na wszystkie dostępne wydania zewnętrzne.

Opcje filtrowania widoku wydań:

Tuż pod menu ZAMÓWIENIA występują opcje filtrowania wyświetlanych faktur.
Z tabeli z liczbami wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić. Aby wybrać rok kliknij w strzałkę odwróconą w dół, która znajduje się na końcu tabeli z cyframi miesięcy i wybierz konkretny rok.

Poniżej od lewej do wyboru są opcje:
-Wybierz datę z kalendarza,
-Wszystkie - ustawia widok konkretnego lub wszystkich magazynów,
-Wybierz kontakt - dzięki któremu wyszukasz kontrahenta z listy kontaktów,
-Wszystkie opcja GoSTOCK(Wewnętrzny) jako magazyn surowców,
-Status - lista dostępnych statusów zamówienia do filtrowania,
-Numer przychodu,
-Numer dokumentu,
-Komentarz przy wprowadzeniu faktury WZ,
-Niezatwierdzony,
-Wyszukaj po tagu,

Po każdorazowym wyborze funkcji z jednej z opcji powyżej kliknij zielony przycisk FILTRUJ, który potwierdzi wybraną funkcję wyświetlania w tabeli.

Dodawanie nowego Zamówienia:

W prawym górnym rogu kliknij zielony przycisk NOWE ZAMÓWIENIE, strona przeniesie do widoku Nowego dokumentu rozchodu.

Dane podstawowe:

W podstawowych danych:
-Numer - program sam ustawi numer rozchodu zewnętrznego, zalecamy niewypełnianie tej rubryki,
-Data - wprowadź dokładną datę zamówienia do magazynu,
-Do magazynu - ustaw do którego magazynu ma trafić faktura (opcja jeśli posiadasz kilka magazynów),
-Kontakt - wybierz kontakt, który wcześniej został wprowadzony. Kliknij zielony przycisk Nowy kontakt, jeśli nie ma go w bazie Kontaktów,
-Komentarz - dodaj komentarz do faktury widoczny w widoku Zamówień,
-Data zamówienia - wybrana data powinna być data kiedy nastąpiło zamówienie, jest to najważniejsze miejsce podczas uzupełniania faktury. Najlepiej by data zgadzała się z datą zamówienia co do godziny,

Pozycje ( Wyszukaj i dodaj pozycję):

Poniżej w zakładce Pozycje wprowadź zamówione artykuły, jeśli posiadasz skonfigurowany skaner oraz wprowadzone kody kreskowe produktów kliknij w przycisk Włącz skaner!.
Dostępna jest opcja by faktura była uzupełniona w kwocie netto lub brutto. Wszystkie ceny w magazynie występują w kwocie netto.

Oznaczenia (Tagi):

Następnie jeśli to wymagane wpisz tagi, dzięki którym szybciej wyszukasz fakturę.

Metody płatności (Metody płatności dla dokumentu):

Wybierz metodę płatności spośród (gotówka, karta, przelew).
W kalendarzu w termienie płatności kliknij w datę.
W ostatniej rubryce wpisz kwotę brutto zakupu.

Zapisywanie Zamówienia:

W lewym dolnym rogu kliknij zielony przycisk Zapisz. Strona przekieruje do podglądu faktury, dla upewnienia się, że wprowadzone dane są poprawne.
Zmień pozycje jeśli są niezgodne, następnie ponownie kliknij Zapisz.
Jeśli wszystkie informację są zgodne, potwierdź przyciskiem ZATWIERDŹ DOKUMENT. Po zakończeniu otrzymasz podgląd końcowy na zamówienie zewnętrzny. 

W prawym górnym rogu otrzymasz dodatkowe opcje, które zostały opisane poniżej.

Generowanie pliku PDF z Zamówieniem WZ:


Kliknij zielony przycisk Generuj PDF. Wygeneruje plik PDF z wydaniem zewnętrznym wprowadzonym do magazynu, następnie zapisze go na dysku komputera.

Generowanie plik CSV z Zamówieniem WZ:

Po kliknięciu w przycisk AKCJE, rozwinie się lista z której wybierz Exportuj pozycje do CSV. Po chwili przeglądarka pobierze i zapisze plik CSV na dysku komputera.

Generowanie pliku PDF ze wszystkimi Zamówieniami WZ:

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY) po wybraniu opcji ZAMÓWIENIA, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Eksportuj. Z wysuwanego menu wybierz PDF. Plik ze wszystkimi dokumentami Zamówieniami WZ, zostanie zapisany na komputerze.


Wyżej wymienione opcje generowania plików PDF/CSV, są dostępne w każdym momencie poprzez najechanie na wiersz z nazwą faktury a następnie kliknięcie w przycisk po prawej EDYTUJ.

Edytowanie zapisanej faktury (niezalecane):

Dostępna jest opcja edytowania zatwierdzonej faktury. Niezalecane by używać do faktur wprowadzonych dłuższy czas w przeszłości. Jeśli jest taka potrzeba edytuj ostatnie faktury wprowadzone niedawno.  Przejdź do widoku Zamówienia, następnie w wierszu z nazwą faktury, po prawej kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym dolnym rogu kliknij czerwony przycisk COFNIJ i potwierdź TAK.
W oknie tuż pod nazwą faktury kliknij EDYCJA a następnie zmień dane w fakturze. Potwierdź zakończenie edycji klikając w zielony przycisk Zatwierdź dokument.

Dostępne są dedykowane narzędzia do edycji zamówienia. Na górze pod numerem zamówienia znajdują się cztery dodatkowe opcje:

#Podgląd

Jest standardowym widokiem na podgląd faktury podczas zapisywania.

#Zwroty

Opcja dzięki, której mamy możliwość dodania zwrotu surowca na który został wystawiony dokument WZ. Kliknij w biały prostokąt Dodaj zwrot. Zwroty można dokonać tylko na zatwierdzonym dokumencie.

Dane podstawowe:
-Numer - program sam ustawi numer zwrotu, zalecamy niewypełnianie tej rubryki,
-Komentarz przy wprowadzeniu zwrotu przy dokumencie WZ,
-Data zwrotu - wprowadź dokładną datę kiedy nastąpił zwrot,

Elementy (Wybierz elementy i ich ilości które chcesz zwrócić):
-Produkt - z widoku produktów, wybierz które mają być oznaczone na zwrot. W drugiej rubryce Ilość do zwrotu, wpisz ilość którą chcesz zwrócić.

Po zakończeniu uzupełniania zwrotu, w lewym dolnym rogu kliknij zielony przycisk Zapisz. Potwierdź zakończenie zwrotu klikając Zatwierdź zwrot.

By edytować zwrot kliknij Cofnij zwrot a następnie potwierdź zielonym przyciskiem TAK. W oknie edytuj zwrot a następnie zaznacz Zapisz. Potwierdź zakończenie edycji klikając w ciemnozielony przycisk Zatwierdź dokument.

Aby dodać kolejny zwrot przejdź do białego prostokąta Dodaj zwrot, który znajduje się pod wcześniej rozpoczętymi zwrotami.

#Faktura

Opcja wystawienia faktury z dokumentu WZ. By móc stworzyć fakturę, obowiązkowo wypełniona musi być zakładka Dane faktury, która znajduje się w menu znajdującego się po lewej stronie Ustawienia, a następnie pod menu Ustawienia. 

#Metoda płatności

W polu Metoda płatności znajduje się dokładna metoda w które została zapłacona WZ zamówienia. By dodać dodatkową metodę płatności kliknij - znajdujący się w wierszu tuż pod główną metodą. Następnie uzupełnij termin płatności w kalendarzu oraz kwota jaka została wpłacona.

Nie możesz edytować dokumentu jeśli istnieją zatwierdzone zwroty. Opcja powrotu do edytowania całego dokumentu jest możliwa tylko gdy nie ma zatwierdzonego zwrotu.

Usuwanie zapisanej faktury (niezalecane):

Dostępna jest opcja usuwania zatwierdzonej faktury. Niezalecane jest usuwanie starszych faktur z obawy na błędy w funkcjonowaniu magazynu. Jeśli jest taki przymus to usuń tylko ostatnie wprowadzone faktury. Przejdź do widoku Zamówienia, następnie w wierszu z nazwą faktury, po prawej kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym dolnym rogu kliknij czerwony przycisk COFNIJ i potwierdź TAK.
W oknie tuż pod nazwą faktury kliknij EDYCJA a następnie na dole wybierz przycisk Usuń i potwierdź wybór TAK.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?