Dostosowania - Dokument korygujący
Utwórz nowe dostosowanie, filtrowanie i przegląd dokumentów, generowanie plików PDF i CSV
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dostosowanie

Dostosowanie  (dokument korygujący) - Dostosowanie czyli dokument korygujący , jest stosowany dla celów udokumentowania korekt dokumentów PZ oraz WZ. Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego. Nie można wystawić dokumentu korygującego do dokumentu korygującego.


W dostosowaniach wprowadzone są pozycje surowców, które są dostosowane do korekty. W ilościach sztuk mogą występować wartości ujemne jak i dodatnie (Korekta niedoboru oraz korekta nadwyżki). Wszystkie straty, które zostały zauważone na magazynie.


Dostosowanie to widok na wszystkie dostosowania wprowadzone, w magazynie w którym obecnie jesteśmy zalogowani.


Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY) po wybraniu opcji DOSTOSOWANIA, otrzymany widok na wszystkie dostępne dostosowania.

Opcje filtrowania widoku wydań:

Tuż pod menu ZAMÓWIENIA występują opcje filtrowania wyświetlanych faktur.
Z tabeli z liczbami wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić. Aby wybrać rok kliknij w strzałkę odwróconą w dół, która znajduje się na końcu tabeli z cyframi miesięcy i wybierz konkretny rok.

Poniżej od lewej do wyboru są opcje:
-Wybierz datę z kalendarza,
-Wszystkie - ustawia widok konkretnego lub wszystkich magazynów,
-Numer przychodu,
-Numer dokumentu,
-Komentarz przy wprowadzeniu dostosowania,
-Wyszukaj po tagu,

Po każdorazowym wyborze funkcji z jednej z opcji powyżej kliknij zielony przycisk FILTRUJ, który potwierdzi wybraną funkcję wyświetlania w tabeli.

Dodawanie nowego Dostosowania:

W prawym górnym rogu kliknij zielony przycisk NOWE DOSTOSOWANIE, strona przeniesie do widoku Nowego dokumentu dostosowania.

Dane podstawowe:

W podstawowych danych:
-Data - wprowadź dokładną datę dostosowania,
-Do magazynu - ustaw do którego magazynu ma trafić faktura (opcja jeśli posiadasz kilka magazynów),
-Powód - wpisz powód dostosowania (opcja wymagana),
-Kontakt - wybierz kontakt, który wcześniej został wprowadzony. Kliknij zielony przycisk Nowy kontakt, jeśli nie ma go w bazie Kontaktów (ułatwia raportowanie),
-Numer zewnętrzny - wpisz numer zewnętrzny dostosowania do wprowadzenia.

Pozycje ( Wyszukaj i dodaj pozycję):

Poniżej w zakładce Pozycje wprowadź artykuły, jeśli posiadasz skonfigurowany skaner oraz wprowadzone kody kreskowe produktów kliknij w przycisk Włącz skaner!.

Oznaczenia (Tagi):

Następnie jeśli to wymagane wpisz tagi, dzięki którym szybciej wyszukasz fakturę.


Zapisywanie Dostosowania:

W lewym dolnym rogu kliknij zielony przycisk Zapisz. Strona przekieruje do podglądu dokumentu, dla upewnienia się, że wprowadzone dane są poprawne.
Zmień pozycje jeśli są niezgodne, następnie ponownie kliknij Zapisz.
Jeśli wszystkie informację są zgodne, potwierdź przyciskiem ZATWIERDŹ DOKUMENT


Po zakończeniu otrzymasz podgląd końcowy na dostosowanie. 

W prawym górnym rogu otrzymasz dodatkowe opcje, które zostały opisane poniżej.

Generowanie pliku PDF z Dostosowaniem:

Kliknij zielony przycisk Generuj PDF. Wygeneruje plik PDF z dostosowaniem wprowadzonym do magazynu, następnie zapisze go na dysku komputera.

Generowanie plik CSV z Dostosowaniem:

Po kliknięciu w przycisk AKCJE, rozwinie się lista z której wybierz Exportuj pozycje do CSV. Po chwili przeglądarka pobierze i zapisze plik CSV na dysku komputera.

Generowanie pliku PDF ze wszystkimi Dostosowaniami:

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY) po wybraniu opcji Dostosowania, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Eksportuj. Z wysuwanego menu wybierz PDF. Plik ze wszystkimi dokumentami zostanie zapisany na komputerze.


Wyżej wymienione opcje generowania plików PDF/CSV, są dostępne w każdym momencie poprzez najechanie na wiersz z nazwą faktury a następnie kliknięcie w przycisk po prawej EDYTUJ.

Edytowanie zapisanego dokumentu (niezalecane):

Dostępna jest opcja edytowania zatwierdzonej faktury. Niezalecane by używać do faktur wprowadzonych dłuższy czas w przeszłości. Jeśli jest taka potrzeba edytuj ostatnie faktury wprowadzone niedawno. Przejdź do widoku Dostosowanie, następnie w wierszu z nazwą dokumentu, po prawej kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym dolnym rogu kliknij czerwony przycisk COFNIJ i potwierdź TAK.
W oknie tuż pod nazwą faktury kliknij EDYCJA a następnie zmień dane w dokumencie. Potwierdź zakończenie edycji klikając w zielony przycisk Zatwierdź dokument.Usuwanie zapisanego dokumentu (niezalecane):

Dostępna jest opcja usuwania zatwierdzonej faktury. Niezalecane jest usuwanie starszych faktur z obawy na błędy w funkcjonowaniu magazynu. Jeśli jest taki przymus to usuń tylko ostatnie wprowadzone faktury. Przejdź do widoku Dostosowania, następnie w wierszu z nazwą faktury, po prawej kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym dolnym rogu kliknij czerwony przycisk COFNIJ i potwierdź TAK.
W oknie tuż pod nazwą faktury kliknij EDYCJA a następnie na dole wybierz przycisk Usuń i potwierdź wybór TAK.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?