Przeniesienie - Między magazynowe MM

Dokumenty przeniesienia surowców, filtrowanie i przegląd dokumentów, generowanie plików PDF i CSV

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przeniesienie

Przeniesienie (Przesunięcie między magazynowe) -Dokument MM, czyli przesunięcie między magazynowe, jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego. Bardzo często od razu po dostawie i wystawieniu PZ (przyjęcia zewnętrznego) towary złożone są w magazynie najłatwiej dostępnym lub wystarczająco pojemnym. Właściwie sporządzony dokument MM umożliwia ścisłą kontrolę realokacji towarów do magazynów docelowych - dane w nim zawarte powinny wskazywać dokładną datę i miejsce przekazania dostawy oraz miejsce docelowe.

W przesunięciach wprowadzone są pozycje surowców, które są przesunięciami pomiędzy magazynami, które są dostępne lub utworzone w danym miejscu w aplikacji magazynowej. Przeniesienie ułatwia rozdzielanie surowców pomiędzy docelowymi magazynami.

Przeniesienie (przesunięcie między magazynowe) to widok na wszystkie przesunięcia wprowadzone, w magazynie w którym obecnie jesteśmy zalogowani.

Z tej opcji dokumentu możemy korzystać tylko gdy posiadamy kilka magazynów w miejscu w aplikacji GoSTOCK.

Z menu głównego po lewej stronie wybieramy ZAMÓWIENIA (DOKUMENTY) po wybraniu opcji PRZESUNIĘCIA, otrzymasz widok na wszystkie dostępne przesunięcia między magazynowe.

Opcje filtrowania widoku przesunięć:

Tuż pod menu ZAMÓWIENIA występują opcje filtrowania wyświetlanych dokumentów.
Z tabeli z liczbami wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić. Aby wybrać rok kliknij w strzałkę odwróconą w dół, która znajduje się na końcu tabeli z cyframi miesięcy i wybierz konkretny rok.

Poniżej od lewej do wyboru są opcje:
-Wybierz datę z kalendarza,
-Wszystkie - ustawia widok magazynu do którego zostało przydzielone przeniesienie,
-Wszystkie opcja GoSTOCK(Wewnętrzny) jako magazyn surowców,
-Status - lista dostępnych statusów przeniesienia do filtrowania,
-Numer przychodu,
-Numer dokumentu,
-Komentarz przy wprowadzeniu Przeniesienia MM,
-Niezatwierdzony,
-Wyszukaj po tagu,

Po każdorazowym wyborze funkcji z jednej z opcji powyżej kliknij zielony przycisk FILTRUJ, który potwierdzi wybraną funkcję wyświetlania w tabeli.

Dodanie nowego Przesunięcia:

W prawym górnym rogu kliknij zielony przycisk NOWE PRZESUNIĘCIE, strona przeniesie do widoku Nowego dokumentu przesunięcia.

Dane podstawowe:

W podstawowych danych:
-Numer - program sam ustawi numer przesunięcia, zalecamy niewypełnianie tej rubryki,
-Data - wprowadź dokładną datę wprowadzenia przesunięcia do magazynu,
-Z magazynu - ustaw z którego magazynu ma trafić przesunięcie surowców,
-Do magazynu - ustaw do którego magazynu ma trafić surowiec,
-Komentarz - dodaj komentarz do dokumentu widoczny w widoku Przeniesienia,
-Data przesunięcia - wybrana data powinna być datą kiedy nastąpiło przesunięcie między magazynowe (najdokładniej, co do godziny),

Pozycje ( Wyszukaj i dodaj pozycję):

Poniżej w zakładce Pozycje wprowadź surowce do przesunięcia, jeśli posiadasz skonfigurowany skaner oraz wprowadzone kody kreskowe produktów kliknij w przycisk Włącz skaner!.

Oznaczenia (Tagi):

Następnie jeśli to wymagane wpisz tagi, dzięki którym szybciej wyszukasz dokument z przesunięciem.

Metody płatności (Metody płatności dla dokumentu):

Wybierz metodę płatności spośród (gotówka, karta, przelew).
W kalendarzu w terminie płatności kliknij w datę.
W ostatniej rubryce wpisz kwotę brutto zakupu.

Zapisywanie Przesunięcia:

W lewym dolnym rogu kliknij zielony przycisk Zapisz. Strona przekieruje do podglądu dokumentu, dla upewnienia się, że wprowadzone dane są poprawne.
Zmień pozycje jeśli są niezgodne, następnie ponownie kliknij Zapisz.
Jeśli wszystkie informację są zgodne, potwierdź przyciskiem ZATWIERDŹ DOKUMENT

Po zakończeniu otrzymasz podgląd końcowy na przeniesienie między magazynowe. 

W prawym górnym rogu otrzymasz dodatkowe opcje, które zostały opisane poniżej.

Generowanie pliku PDF z Przeniesieniem MM:

Kliknij zielony przycisk Generuj PDF. Wygeneruje plik PDF z przeniesieniem między magazynowym wprowadzonym do magazynu, następnie zapisze go na dysku komputera.


Generowanie plik CSV z Przeniesieniem MM:

Po kliknięciu w przycisk AKCJE, rozwinie się lista z której wybierz Exportuj pozycje do CSV. Po chwili przeglądarka pobierze i zapisze plik CSV na dysku komputera.


Wyżej wymienione opcje generowania plików PDF/CSV, są dostępne w każdym momencie poprzez najechanie na wiersz z nazwą dokumentu a następnie kliknięcie w przycisk po prawej EDYTUJ.

​ 

Edytowanie zapisanego dokumentu (niezalecane):

Dostępna jest opcja edytowania zatwierdzonego dokumentu. Niezalecane by używać do faktur wprowadzonych dłuższy czas w przeszłości. Jeśli jest taka potrzeba edytuj ostatnie faktury wprowadzone niedawno. Przejdź do widoku Przeniesienia, następnie w wierszu z nazwą dokumentu, po prawej kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym dolnym rogu kliknij czerwony przycisk COFNIJ i potwierdź TAK. W oknie tuż pod nazwą faktury kliknij EDYCJA a następnie zmień dane. Potwierdź zakończenie edycji klikając w zielony przycisk Zatwierdź dokument.


Usuwanie zapisanego dokumentu (niezalecane):

Dostępna jest opcja usuwania zatwierdzonego dokumentu.  Niezalecane jest usuwanie starszych faktur z obawy na błędy w funkcjonowaniu magazynu. Jeśli jest taki przymus to usuń tylko ostatnie wprowadzone faktury. Przejdź do widoku Przeniesienie, następnie w wierszu z nazwą faktury, po prawej kliknij przycisk EDYTUJ. W prawym dolnym rogu kliknij czerwony przycisk COFNIJ i potwierdź TAK.
W oknie tuż pod nazwą faktury kliknij EDYCJA a następnie na dole wybierz przycisk Usuń i potwierdź wybór TAK.Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?