Zamówienia na datę
Skonfiguruj zamówienia na datę!
GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Realizacja w wybranym terminie

Jeżeli chcesz, aby klient miał możliwość zamawiania w Twoim sklepie na konkretną datę i godzinę, należy odpowiednio skonfigurować menu w Twoim sklepie.

Włączenie opcji w menu

Aby umożliwić naszym klientom zamawianie posiłków na konkretną datę lub godzinę, należy:
1. Przejść do sekcji menu

2. Wybrać opcję "Edytuj menu"

3. Zaznaczyć opcję "Realizacja w wybranym terminie"

4. Nacisnąć "Zapisz"

Po stronie klienta

Od teraz klient ma możliwość zamawiania na datę. A tak wygląda to po jego stronie.

Obsługa zamówienia na tablicy

Jeżeli obsługujemy zamówienia poprzez tablicę na app.goorder.pl, to zamówienie na datę pojawi się tak jak każde inne na tablicy. Jedyną różnicą jest czerwony napis z datą i godziną realizacji danego zamówienia.

Obsługa zamówienia na POS

Jeżeli zamówienie jest na najbliższe 24h, to na POS przychodzi powiadomienie. Wyświetla się na jaką godzinę jest to zamówienie i postępujemy z nim tak jak z każdym innym zamówieniem na POS.

W przypadku, gdy zamówienie jest na inny czas niż najbliższe 24h, to nie pojawia się powiadomienie, ale rachunek widnieje w sekcji zewnętrznych rachunków. Po akceptacji nadal pozostaje ono w tej sekcji, a do rachunków lokalnych przejdzie dopiero po kliknięciu "rozpocznij".

Ograniczenie zakresu dat, na jakie można składać zamówienia

Jeżeli chcemy ograniczyć zakres dat, na które klient może złożyć zamówienie, to musimy udać się do sekcji dostępności. Możemy ograniczyć składanie zamówień tylko na najbliższe 2 dni lub tylko na aktualny dzień. Jednakże, wymaga to codziennej ingerencji w ustawienia. W tym celu:

  1. Przechodzimy do sekcji "Ustawienia"

  2. Następnie sekcja "Dostępności"

  3. Klikamy "Edytuj" przy dostępności, która jest przypisana do naszego menu

  4. W sekcji "Daty" dodajemy konkretne daty, na kiedy klient może składać zamówienia

W tym przypadku wybieramy tylko dzisiejszą datę:

Widok po stronie klienta:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?