Tworzenie i edycja kategorii

Pierwszy krok podczas wprowadzania surowców do magazynu - stworzenie kategorii

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kategorie magazynowe

Dodawanie surowców do magazynu poprzedzamy wprowadzeniem kategorii.
Kategorie pełnią funkcję folderów i są niezbędne do prawidłowego i sprawnego zarządzania grupami surowców i pakietów, które są potem przypisywane do poszczególnych kategorii.

Tworzenie nowych kategorii

W tym celu w menu po lewej stronie klikamy w zakładkę "Produkty", następnie wybierając "Kategorie". W celu dodania nowej kategorii wybieramy w prawym górnym rogu ciemnoszary przycisk "Dodaj". Otwarte zostanie nowe okno z polem do wpisania nazwy kategorii. By zapisać kategorię w lewym, dolnym rogu klikamy szary przycisk "Dodaj". Natychmiastowo po naciśnięciu zostaniemy poinformowani o dodaniu nowej kategorii i będziemy mogli zobaczyć ją w tabeli poniżej.

Zmiana nazwy i usuwanie kategorii

Aby przejść do edycji wybranej kategorii należy kliknąć w "Edytuj" po prawej stronie. W tym miejscu możemy nadać kategorii nową nazwę, po czym wybrać "Zapisz". W tym samym oknie edycji można usunąć kategorię, wybierając w prawym, górnym roku przycisk "Więcej" i "Usuń".

Należy zwrócić uwagę, że usunięcie kategorii jest możliwe tylko po uprzednim usunięciu z niej produktów i pakietów!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?