Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Konfiguracja kategorii produktów
Konfiguracja kategorii produktów
Konfiguracja kategorii, kierunki rozchodu, punkty sprzedaży
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Utworzone w systemie produkty muszą mieć przydzielone kategorie. Dzięki nim możemy wybierać produkty na POS, filtrować je, tworzyć raporty oraz przypisywać im ustawienia. Kategorie skonfigurujemy z poziomu aplikacji webowej.


Konfiguracja kategorii

 1. Aby dodać nową kategorię z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, a następnie “Kategorie”.

 2. Klikamy “Dodaj” w prawym górnym rogu.

 3. Wpisujemy nazwę kategorii.

 4. Opcjonalnie dodajemy opis i zdjęcie.

Kierunki rozchodu

W sekcji “Domyślny kierunek” możemy ustawić kierunek rozchodu danej kategorii. W ten sposób zdecydujemy, z jakiego magazynu produkty z danej kategorii będą pobierane, na jakiej drukarce bonowej produkty z kategorii będą drukowane lub na jakim ekranie KDS mają się wyświetlać.

 1. W sekcji “Domyślny kierunek” klikamy suwak tak, aby zmienił kolor na niebieski.

 2. W polu “Wybierz” rozwijamy listę kierunków.

 3. Wybieramy kierunek.

Kierunki możemy dodać i skonfigurować, wchodząc w “Ustawienia”, a następnie w “Pomieszczenia i kierunki”.

Punkty sprzedaży

W sekcji “Ogranicz punkty sprzedaży” możemy ograniczyć sprzedaż danej kategorii do wybranego punktu sprzedaży. Aby to zrobić, musimy najpierw utworzyć punkt sprzedaży. Domyślnie kategoria dostępna jest w każdym punkcie sprzedaży - jeśli chcemy ją ograniczyć, musimy zrobić to ręcznie.

 1. W sekcji “Ogranicz punkty sprzedaży” klikamy suwak tak, aby zmienił kolor na niebieski.

 2. Przy punkcie, dla którego chcemy, aby była dostępna dana kategoria, klikamy na suwak. Możemy także wybrać kierunek rozchodu dla danego punktu sprzedaży.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji potwierdzamy przyciskiem “Zapisz” lub “Zapisz i dodaj kolejny”.

Dodawanie kategorii do menu

Aby utworzona kategoria wyświetlała się w naszym menu, musimy ją do niego dodać.

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Menu” i ponownie “Menu”.

 2. W widoku menu klikamy na kafelek z “+” .

 3. Z dostępnych opcji wybieramy “Kategoria”, a następnie z wyświetlonej poniżej listy przy kategorii, którą chcemy dodać, klikamy “Wybierz”.

 4. Możemy także wyszukać kategorię po nazwie lub klikając “Utwórz”, stworzyć nową kategorię bezpośrednio w widoku menu.

 5. Potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?