Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Zniżki, napiwki i ich konfiguracja
Zniżki, napiwki i ich konfiguracja
Konfiguracja zniżek i napiwków, nabijanie zniżek i napiwków do zamówienia
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

System pozwala nam konfigurować dowolne zniżki i napiwki, a dodatkowo - ustawić ich dostępność, określać wartość procentową lub kwotową, a także decydować na jakie produkty lub kategorie mają obowiązywać. Zniżki i napiwki konfigurujemy w aplikacji webowej.


Zniżki

Konfiguracja w aplikacji webowej

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, a następnie “Zniżki”.

 2. Aby dodać nową zniżkę klikamy niebieski przycisk “Dodaj”, umieszczony w prawym górnym rogu.

 3. Wprowadzamy nazwę dla naszej zniżki i wybieramy jedną z trzech opcji:

  1. zniżkę procentową - zniżka zostanie naliczona w wartości procentowej

  2. zniżkę kwotową - zniżka zostanie naliczona w określonej wartości kwotowej

  3. napiwek - możliwość dodania napiwku, który będzie wyrażony w procentach

 4. W polu “Wartość/Kwota” wprowadzamy wybraną wartość dla naszej zniżki.

 5. W sekcji “Zasady zniżki” możemy zdecydować, czy ma ona obowiązywać tylko na wybrane produkty i kategorie, a także ograniczyć jej dostępność - wówczas naszą zniżkę będzie można użyć tylko w wyznaczonych datach i godzinach. Dostępność musimy wcześniej dodać. W tym celu z listy po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie “Dostępności”. Klikamy w przycisk “Dodaj” umieszczony w prawym górnym rogu. Wprowadzamy nazwę oraz datę i godzinę. Zatwierdzamy, wybierając “Zapisz”.

 6. W sekcji “Zaawansowane” mamy do wyboru kilka dodatkowych opcji:

  1. Ukryta - zniżka nie będzie możliwa do wybrania w systemie POS

  2. Edytowalna - wartość naszej zniżki będziemy mogli ustawiać ręcznie

  3. Metoda płatności - możemy zdecydować dla jakich metod płatności zniżka może być aktywna

  4. Role - do naszej zniżki możemy przypisać pracowników, którzy będą mogli ją nabijać

 7. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz” umieszczonym w lewym dolnym rogu.

Napiwki

Aby dodać możliwość naliczania napiwków, najpierw w aplikacji webowej konfigurujemy ten typ zniżki.

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, a następnie “Zniżki”.

 2. Klikamy niebieski przycisk “Dodaj”, umieszczony w prawym górnym rogu.

 3. Wprowadzamy nazwę i wartość oraz wybieramy opcję “Napiwek”.

 4. Zaznaczamy opcję “Naliczaj napiwek dla kwoty po rabacie”.

 5. Wybieramy “Wariant odpowiadający napiwkowi”.

 6. W sekcji “Zaawansowane” możemy zaznaczyć możliwość edytowania naszego napiwku i ręcznego ustawiania jego wartości.

Dodawanie zniżek w aplikacji sprzedażowej

W aplikacji sprzedażowej zniżki możemy dodawać na kilka sposobów:

 1. Klikając przycisk “+ Dodaj” pod nabitymi produktami i wybierając z listy skonfigurowane zniżki.


 2. Klikając w nabity produkt, a następnie w sekcji “Zniżki”.


 3. Klikając przycisk “Zapłać”, a przed wyborem metody płatności, zaznaczając wcześniej skonfigurowaną zniżkę.

Dodawanie napiwków w aplikacji sprzedażowej

Aby dodać napiwek do nabijanego rachunku, klikamy przycisk “+ Dodaj” i z lisy wybieramy skonfigurowany wcześniej napiwek.

Usuwanie dodanych zniżek

Dodane zniżki możemy w każdej chwili usunąć. W tym celu klikamy na dodaną już zniżkę, a następnie podwójnie “Usuń”. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy niebieskim przyciskiem “Zapisz”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?