Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Czasy pracy i rozliczenia pracowników
Czasy pracy i rozliczenia pracowników
Czas pracy, meldowanie i wymeldowanie, konfiguracja czasów pracy, rozliczanie czasów pracy
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule dowiesz się, jak wprowadzić czas pracy określonym pracownikom, skonfigurować go, a także jak szybko rozliczyć swój personel na podstawie dostępnych w systemie danych.


Aby wprowadzać i konfigurować czasy pracy oraz rozliczać pracowników, musimy najpierw skonfigurować w systemie pracowników oraz dodać stanowiska pracy. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w tym artykule.

Meldowanie i wymeldowanie pracowników

Meldowanie w aplikacji sprzedażowej następuje po wpisaniu czterocyfrowego kodu PIN lub użyciu karty. Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu wybieramy użytkownika, a następnie klikamy “Czas pracy”. W nowo otwartym oknie mamy do wyboru dwie opcje: “Zamelduj”, którą zaznaczamy, gdy pracownika zaczyna pracę lub “Wymelduj”, gdy ją kończy. Czas pracy będzie liczony od momentu zameldowania do wymeldowania.

Ograniczenie do czasów pracy

Ograniczenie do czasów pracy umożliwia jedynie meldowanie lub wymeldowanie się określonemu pracownikowi. W tym przypadku nie ma on możliwości prowadzenia sprzedaży i podglądu godzin pracy. Ustawienie to konfigurujemy w aplikacji webowej.

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Uprawnienia”.

 2. Po skonfigurowania określonej roli, która nie będzie wymagać prowadzenia sprzedaży odszukujemy “Ograniczenie tylko do czasów pracy”.

 3. Przy określonej roli zaznaczamy kwadrat tak, by zmieniła kolor na niebiesko.

 4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, umieszczonym w lewym dolnym rogu.

Aktualnie zameldowani

W aplikacji webowej możemy korzystać z podglądu aktualnie zameldowanych pracowników. Z jej poziomu możemy też w każdej chwili wymeldować ich.

 1. W tym celu z panelu po lewej stronie wybieramy “Pracownicy”, a następnie “Aktualnie zameldowani”.

 2. Wyświetli nam się lista aktualnie zameldowanych pracowników.

 3. Aby wymeldować określonego pracownika zaznaczamy “Wymelduj”, umieszczone po lewej stronie, przy jego nazwie.

 4. System poprosi nas o potwierdzenie.

Ręczna edycja czasów pracy

Jeśli chcemy dodać lub poprawić szczegóły dotyczące czasu pracy naszego pracownika, możemy łatwo zmodyfikować te dane w aplikacji webowej.

 1. Aby dodać czas pracy do poszczególnego pracownika, w panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Pracownicy”.

 2. Następnie z listy po lewej wybieramy “Pracownicy”.

 3. W nowym panelu odszukujemy pracownika, któremu chcemy przypisywać godziny pracy. Klikamy “Podgląd”, umieszczony po lewej stronie przy nazwie określonego pracownika.

 4. W sekcji “Czas pracy” klikamy “+ Dodaj”.

 5. Wprowadzamy datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zmiany, stanowisko oraz stawkę godzinową.

 6. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

 7. W sekcji zobaczymy szczegółowe podsumowanie czasu pracy, wraz z informacją na temat wynagrodzenia.

Rozliczanie czasu pracy

 1. Aby sprawdzić czas pracy naszego personelu, w panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Pracownicy”.

 2. Następnie z listy po lewej stronie wybieramy “Czas pracy”.

 3. W tym miejscu możemy kontrolować czas pracy naszego personelu. Możemy uzyskać podgląd na poszczególnego pracownika, stanowisko pracy lub sprawdzić ilość przepracowanych godzin w określonym zakresie dat.

 4. Na podstawie dostępnych danych możemy szybko rozliczać nasz personel. W kolumnie “Wynagrodzenie” system automatycznie podliczy czas pracy adekwatnie do wprowadzonej stawki godzinowej naszego pracownika.

 5. Wszystkie dane możemy też eksportować do pliku CSV lub PDF. W tym celu klikamy w przycisk “Więcej”, a następnie zaznaczamy interesującą nas opcję.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?