Raporty POS
Raport kasowy, raport zmianowy, raport z początkową kwotą, wpłaty i wypłaty z kasy
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Raport POS to niezbędny element do prowadzenia sprzedaży w systemie. Dzięki niemu możemy na bieżąco monitorować wszystkie dokonywanej transakcje, pracę naszych pracowników oraz przepływ gotówki. Raport musi zostać otwarty, aby móc rozpocząć sprzedaż, a na koniec pracy - zostać zamknięty. Wówczas możemy mieć pewność, że poprawnie zakończymy działanie systemu. Raporty otwieramy w aplikacji sprzedażowej, w sekcji “Raporty”. Dodatkowo możemy także wprowadzać do nich informacje o początkowej kwocie czy wszelkie dane na temat wpłat lub wypłat z kasy. W systemie sprzedaż możemy prowadzić w 2 trybach - poprzez raport kasowy i raport zmianowy.


Praca z raportem kasowym

Raport kasowy umożliwia nam rozliczanie każdej z kas osobno i niezależnie. Możemy wpisywać do niego kwotę rozpoczynającą, dodawać wpłaty i wypłaty z kasy, a na zakończenie pracy informację o ilości pieniędzy, które znajdują się w naszej kasie.

Raport kasowy z początkową kwotą

 1. Aby rozpocząć sprzedaż z określoną kwotą w aplikacji sprzedażowej, z menu “☰” wybieramy “Raporty”.

 2. Następnie wybieramy Raport zmianowy i otwieramy go. Raport zmianowy jest niezbędny do otwarcia Raportu kasowego.

 3. Po otwarciu przechodzimy do zakładki “Raport kasowy”.

 4. W wierszu “Kwota rozpoczęcia” wpisujemy określoną wartość. Opcjonalnie możemy także dodać opis.

 5. Klikamy “Otwórz raport kasowy”.

 6. Podczas zamykania raportu na koniec pracy, system automatycznie zsumuje wszystkie dokonane transakcje i wskaże kwotę na zakończenie.

Wpłaty/wypłaty z kasy

System pozwala także wprowadzać dokładne informacje na temat dokonywanych wpłat lub wypłat z kasy. Dzięki temu jesteśmy w stanie monitorować to, ile konkretnie pieniędzy jest wpływa lub jest pobieranych, w tym także przez określonego pracownika.

 1. Z menu “☰” wybieramy “Raporty”, a następnie “Raport kasowy”.

 2. Aby dodać informacje o wpłacie lub wypłacie z kasy musimy mieć otwarty raport kasowy.

 3. Klikamy w niebieski przycisk “Wpłać do kasy / Wypłać z kasy”.

 4. W nowo otwartym polu wprowadzamy kwotę, opcjonalnie opis oraz klienta, a następnie zaznaczamy jedną z opcji: “Wpłać” lub “Wypłać” oraz potwierdzamy nasz wybór.

 5. Po dokonaniu wpłaty lub wypłat możemy kliknąć “X” w lewym górnym rogu.

Tryb rozliczenia raportu kasowego

W systemie możemy także skonfigurować ustawienie, które umożliwi nam szczegółowe rozliczenie kas. Dzięki temu przy zakończeniu raportu będziemy musieli podać kwotę gotówki lub wartości kart, które znajdują się w naszej kasie. Ustawienie to konfigurujemy w aplikacji webowej.

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Informacje”.

 2. Z górnego panelu wybieramy “Stanowisko sprzedaży” i przechodzimy do sekcji “Raporty”.

 3. W wierszu “Tryb rozliczenia raportów POS” wybieramy “Rozbicie na płatności”.

 4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, umieszczonym w lewym dolnym rogu”.

Praca z raportem zmianowym

Raport zmianowy składa się z raportów kasowych. Otwieramy go na początku i zamykamy na koniec pracy. Należy pamiętać, że zamykając raport zmianowy należy zamknąć wszystkie raporty kasowe.

Tryb rozliczenia raportu zmianowego

W systemie możemy także skonfigurować ustawienie, które umożliwi nam szczegółowe rozliczenie zmian. Dzięki temu przy zakończeniu raportu będziemy musieli podać kwotę gotówki lub wartości kart, które znajdują się w naszej kasie. Ustawienie to konfigurujemy w aplikacji webowej.

 1. Z panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Informacje”.

 2. Z górnego panelu wybieramy “Stanowisko sprzedaży” i przechodzimy do sekcji “Raporty”.

 3. W wierszu “Tryb rozliczenia raportów POS” wybieramy “Rozbicie na płatności”.

 4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, umieszczonym w lewym dolnym rogu”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?