Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Konfiguracja pracowników/stanowisk sprzedaży
Konfiguracja pracowników/stanowisk sprzedaży
Konfiguracja pracowników, kod PIN, dodawanie stanowisk pracy
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule dowiesz się, jak dodać pracownika, ustawić kod PIN lub karty, a także dodać stanowiska pracy.


Konfiguracja pracownika

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Pracownicy”.

 2. Aby dodać nowego pracownika klikamy przycisk “Dodaj”, w prawym górnym rogu.

 3. Wypełniamy wymagane dane: nazwa i rola.

 4. Ustawiamy PIN lub kod karty, którymi pracownik będzie logować się do aplikacji sprzedażowej.

 5. Opcjonalnie możemy uzupełnić pozostałe dane.

 6. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”, umieszczonym w lewym dolnym rogu.

 7. W momencie rozpoczęcia pracy, pracownicy mogą meldować się w aplikacji sprzedażowej. Dzięki temu łatwo można kontrolować czas ich pracy i jeszcze szybciej rozliczać.

Ustawienie PINu i kod karty

Do aplikacji sprzedażowej logujemy się wprowadzając kod PIN lub poprzez kartę, jeśli posiadamy czytnik RFID. Kod PIN dla każdego pracownika ustalamy indywidualnie i ustawiamy go w aplikacji webowej. Może składać się z czterech lub sześciu cyfr - wówczas ich konfiguracja musi zaczynać się od liczby 0.

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Pracownicy”, a następnie z listy po lewej “Pracownicy”.

 2. Kod PIN możemy ustawiać dla nowo dodawanych pracowników lub edytować go w przypadku już dodanych.

 3. W lewym górnym rogu wybieramy “Dodaj”. W nowo otwartym panelu wypełniamy wymagane dane: nazwa i rola. Opcjonalnie możemy także uzupełnić stanowisko pracy, stawkę godzinową oraz dane kontaktowe.

 4. W sekcji “Informacje”, w polu PIN wprowadzamy czterocyfrowy kod. Ważne, aby ustawić różne kody dla naszych pracowników! Jeśli kod będzie ten sam, system poinformuje nas, że jest on już używany.

 5. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Aby edytować PIN w przypadku konkretnego pracownika, po lewej stronie jego nazwy klikamy ikonkę strzałki, a następnie wybieramy “Edytuj”. W sekcji “Informacje”, w polu PIN wprowadzamy czterocyfrowy kod dla naszego pracownika.

Do aplikacji możemy też logować się poprzez kartę. W tym celu potrzebujemy czytnik RFID. Aby połączyć daną kartę z konkretnym pracownikiem, w polu “Kod karty” należy wprowadzić jej indywidualny numer. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”. Dzięki temu podczas następnego logowania nasz pracownik nie będzie musiał każdorazowo wprowadzać kodu PIN, a w zamian za to logować się za pomocą karty.

Konfiguracja uprawnień

Naszym pracownikom możemy przypisywać określone role. Dzięki temu możemy nadać im określone uprawnienia zarówno w aplikacji sprzedażowej, jak i webowej. Role i uprawnienia konfigurujemy w sekcji “Uprawnienia”. Więcej o tym dowiesz się z tego artykułu.

Dodawania stanowisk pracy

W systemie możemy tworzyć dowolne stanowiska pracy. Do wszystkich możemy przypisywać stawkę godzinową. Dzięki temu, jeśli nasz pracownik pracuje na więcej niż jednym stanowisku, podczas meldowania może łatwo zaznaczyć, na którym z nich będzie pracować aktualnie. System automatycznie podliczy czas pracy do adekwatnej stawki, a wszystkie niezbędne dane będą dostępne w naszym raporcie.

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Pracownicy”, a następnie “Stanowiska pracy”.

 2. Dodajemy stanowisko za pomocą przycisku “Dodaj” u góry ekranu.

 3. Wprowadzamy jego nazwę oraz wybieramy typ: domyślne lub kierowca, który jest rozliczany w nieco inny sposób.

 4. Stanowiska pracy możemy łatwo rozliczać, dzięki dostępnym raportom na temat czasu pracy. W tym celu z listy po lewej wybieramy “Czas pracy”, a następnie z górnego panelu zakładkę “Stanowisko pracy”.


O tym, jak wprowadzać i konfigurować czas pracy oraz jak rozliczać pracowników dowiesz się z tego artykułu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?