Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Segmenty, czyli zapisywanie wcześniej zdefiniowanych list / raportów
Segmenty, czyli zapisywanie wcześniej zdefiniowanych list / raportów
Segmenty, zdefiniowane listy, raporty
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Segmenty to sposób na zapisanie dowolnie dostosowanych zdefiniowanych list i raportów. Dzięki tej funkcji nie musimy za każdym razem, gdy chcemy przejrzeć raport lub otworzyć listę, ponownie wprowadzać ustawień.


Do czego służą segmenty?

Segmenty służą do zapisywania wcześniej zdefiniowanych list / raportów. Gdy wprowadzimy do interesującego nas raportu lub listy filtry i grupy, a także zdecydujemy, jakie kolumny mają być widoczne, możemy zapisać w taki sposób przygotowany raport lub listę jako segment. Dzięki temu wszystkie wyniki, które chcemy regularnie kontrolować, będziemy zawsze mieć pod ręką. Segmenty działają w ten sam sposób na raportach oraz listach.

Dodawanie segmentu do raportu

  1. Po zdefiniowaniu listy / raportu klikamy zielony przycisk “Zapisz segment”.

  2. W wyświetlonym oknie wpisujemy nazwę segmentu i klikamy “Dodaj nowy”.

  3. Każdy z zapisanych segmentów przejrzymy, klikając “Wybierz” a następnie interesujący nas segment.

Dodawanie segmentu listy

Listy także możemy zdefiniować, używając filtrów i grupowań. Zdefiniowaną listę zapisujemy jako segment w taki sam sposób, jak w przypadku raportów.

Edycja / zapisywanie segmentu

Dodany segment w każdej chwili możemy edytować i zapisać jako ten sam lub nowy segment. Robimy to w ten sam sposób zarówno w przypadku raportów, jak i zdefiniowanych list.

  1. Otwieramy segment, który chcemy edytować.

  2. Wprowadzamy interesujące nas ustawienia.

  3. Klikamy zielony przycisk “Zapisz segment”.

  4. Klikamy “Zapisz segment” z nazwą wybranego do edycji raportu/listy lub wybieramy “Dodaj nowy segment” oraz wprowadzamy jego nazwę.

  5. Klikamy “Zapisz” / “Dodaj nowy”.

Usuwanie / podgląd wszystkich segmentów

Każdy z dodanych segmentów w dowolnym momencie możemy przejrzeć lub usunąć.

W tym celu menu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Segmenty”. W ten sposób wyświetlimy listę wszystkich segmentów. Klikając na nazwę segmentu wyświetlimy zapisany raport/listę. Listę segmentów możemy także filtrować po nazwie, nazwie zasobu oraz statusie. Możemy także zdecydować, jakie kolumny w liście zostaną wyświetlone oraz wyszukać po nazwie interesujący nas segment. Każdy z segmentów w dowolnym momencie usuniemy, klikając “Usuń” po prawej stronie wiersza z danym segmentem, a następnie potwierdzając usunięcie. Klikając “Wszystkie” zdecydujemy także, czy będą wyświetlane wszystkie segmenty lub segmenty usunięte. Te, które wcześniej usunęliśmy, możemy także wygodnie przywrócić.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?