Obsługa KDS
GoKDS, obsługa KDS
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

System GoKDS pozwala wyświetlać przyjmowane zamówienia, zmieniać ich statusy i przesyłać powiadomienia o gotowym do odbioru daniu oraz przywoływać kelnerów do kuchni. Z tego artykułu dowiesz się, jak korzystać z systemu GoKDS.


Instrukcje na temat obsługi systemu KDS znajdziesz także w tym webinarze. Aby natomiast dowiedzieć się, jak zainstalować i skonfigurować aplikację, przeczytaj ten artykuł.

Ekran z zamówieniami

Zamówienia wysyłane z systemu sprzedażowego są wyświetlane na głównym ekranie systemu KDS. Na panelu umieszczonym nad zamówieniami mamy do dyspozycji szereg ustawień, które ułatwiają zarządzanie zamówieniami. Z lewej strony panelu zobaczymy liczbę zamówień oczekujących w kolejce. Dostępne są także do wyboru typy zamówień, przycisk przywoływania kelnera, a także filtry i sortowanie.

Wybór typu zamówienia

Na górnym panelu, obok liczby zamówień, mamy do dyspozycji trzy przyciski z ikonami na białym tle, które pozwalają nam zdecydować, jakiego typu zamówienia chcemy wyświetlać:

 1. Na miejscu,

 2. Z dostawą,

 3. Na wynos.

Przywoływanie kelnera

Na górnym panelu znajdziemy także przycisk “Zawołaj kelnera”, pozwalający na wysyłanie powiadomień do kelnerów. Klikając na niego, zobaczymy listę dostępnych kelnerów, z której możemy wybrać i przywołać pracownika odpowiedzialnego za dane zamówienie.

Filtry i sortowanie

Możemy również korzystać z filtrów i sortowania.

 1. W sekcji “POKAŻ RACHUNKI”, możemy wybrać “OTWARTE”, “ZAMKNIĘTE” lub “WSZYSTKIE”.

 2. W sekcji “CZAS WYŚWIETLANIA RACHUNKÓW” możemy wybrać, aby system wyświetlał rachunki, które zostały dodane lub modyfikowane w ciągu ostatnich 30, 60, 90 lub 120 min bądź zdecydować, aby wyświetlały się wszystkie rachunki.

 3. W sekcji “SORTUJ WEDŁUG” możemy wybrać sortowanie zamówień według czasu dodania lub czasu przygotowania.

 4. W sekcji “POKAŻ KIERUNKI” za pomocą suwaka możemy zdecydować, z jakich kierunków rozchodu będą wyświetlane zamówienia.

 5. W sekcji “FILTR CZASU REALIZACJI” możemy wybrać, ile godzin przed czasem realizacji zamówienia będą wyświetlane w systemie KDS.

Zmiany statusów zamówień

Statusy każdego z zamówień możemy w każdej chwili zmieniać w prosty, intuicyjny sposób - za pomocą kliknięć. Gdy kucharz rozpoczyna przygotowanie dania, klikając w dany rachunek, zmieni on kolor na pomarańczowy. Kolejne kliknięcia spowodują zmianę na następne statusy. Kolejność wybieranych statusów będzie uzależniona od wybranego w ustawieniach trybu pracy i zakresu statusów. O tym, jak je ustawiać, przeczytasz w artykule o konfiguracji KDS.

Zmiana statusu całego rachunku

Statusem oznaczymy cały rachunek, klikając na jego nagłówek.

Zmiana statusu pozycji

Status przypiszemy tylko do wybranej pozycji, klikając na nią.

Cofanie statusów

Ustawiony status możemy w dowolnym momencie łatwo cofnąć. Zrobimy to, klikając na niego i przytrzymując go do momentu, aż zmieni swój kolor na odpowiadający poprzedniemu statusowi.

Otwieranie zamkniętych rachunków

Jeżeli przez pomyłkę zbyt wcześnie zamknęliśmy rachunek, możemy go wyświetlić, a także otworzyć ponownie.

1. Wchodzimy w filtry umieszczone na górnym panelu ekranu.

2. W sekcji “Pokaż rachunki” wybieramy “ZAMKNIĘTE”. Zobaczymy listę zamkniętych rachunków.

3. Aby ponownie otworzyć zamknięty rachunek, klikamy na niego i przytrzymujemy. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie chęci otwarcia rachunku - w wyświetlonym oknie klikamy “TAK”.

Co oznaczają statusy?

Każdy z dostępnych statusów jest oznaczony innym kolorem. W aplikacji webowej możemy skonfigurować, od jakiego statusu będzie się rozpoczynać zamówienie. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w tym artykule. Możesz korzystać z następujących statusów:

 1. Nowy - oznaczony kolorem białym - nowe zamówienie, które właśnie trafiło na kuchnię.

 2. W przygotowaniu - oznaczony kolorem pomarańczowym - wybór tego statusu oznacza, że kucharz rozpoczął przygotowywanie zamówienia.

 3. Gotowy - oznaczony kolorem zielonym - wybór tego statusu oznacza, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

 4. Spakowany - oznaczony kolorem niebieskim - wybór tego statusu oznacza, że zamówienie zostało spakowane na wynos/na dowóz.

 5. Odebrany - oznaczony kolorem szarym - wybór tego statusu oznacza, że zamówienie zostało odebrane przez kelnera/kierowcę/klienta, który zamawiał na wynos.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?