Import bazy surowców

Szybkie dodawanie surowców, zarządzanie bazą produktów w magazynie, Microsoft Excel, Arkusze Google, Libre Office

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Import Magazynu

Import to narzędzie do zarządzania magazynem, dzięki któremu ułatwione jest dodawanie produktów (surowców). Do dodania produktów potrzebna jest dokładnie wypełniona tabela w arkuszu kalkulacyjnym, dostępna do uzupełnienia poniżej.

Zalecanym sposobem importu, gdy posiadamy uzupełniony arkusz kalkulacyjny jest kontakt z centrum wsparcia a dokładnie z czatem, dostępnym w prawym dolnym rogu (ikonka jak poniżej).

Tworzenia arkusza kalkulacyjnego potrzebnego do importowania surowców w magazynie

Sposób pierwszy - nowy arkusz kalkulacyjny na stronie Google:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Google w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej docs.google.com
W prawym górnym rogu kliknij trzy paski, a następnie wybierz opcję Arkusze. W opcji tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Pusty. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos Stock.

Poniżej tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego oraz poprawne uzupełnienie:

Dla ułatwienia możesz kliknąć w arkusz poniżej, dzięki któremu lepiej poznasz zasady wypełniania arkusza kalkulacyjnego:
By jeszcze łatwiej uzupełnić arkusz przekopiuj nagłówki z pierwszego wierszu dostępnego poniżej (SKU, Nazwa, Kategoria, ...).

Poprawnie zapisany surowiec:

Gdy wszystkie surowce zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym kliknij w prawym górnym rogu Plik, następnie Pobierz i wybierz
Wartości rozdzielane przecinkami (.csv ,bieżący arkusz). Arkusz został pobrany na dysk komputera.

Sposób drugi - nowy arkusz kalkulacyjny w aplikacji LibreOffice:

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej pl.libreoffice.org
Na górze z menu wybierz Pobieranie, następnie kliknij w zielony prostokąt Główny instalator. Przeglądarka zacznie pobierać plik instalacyjny. Gdy plik zostanie pobrany, otwórz program. Przejdź przez instalacje aplikacji, a następnie otwórz Libre Office.
Z menu Utwórz: wybierz Arkusz kalkulacyjny. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos Stock.


Poniżej tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego oraz poprawne uzupełnienie:

Poprawnie zapisany surowiec:

Gdy wszystkie surowce zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako, w rubryce Nazwa pliku wpisz dowolną nazwę arkusza, a w rubryce Zapisz jako typ: wybierz Tekst CSV i potwierdź klikając Zapisz. Po zapisaniu możliwe jest pojawienie się zapytania przez program, czy jesteśmy pewni zapisu pliku w wybranym formacie. Potwierdzamy wybór przyciskiem Użyj formatu Tekst CSV, a w następnym oknie zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Trzeci sposób - nowy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Microsoft w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej https://www.office.com/launch/excel?auth=1
W widoku okna tuż pod menu Nowy wybierz opcje tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Nowy pusty skoroszyt. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos Stock.

Poniżej tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego oraz poprawne uzupełnienie:

Poprawnie zapisany surowiec:


Gdy wszystkie surowce zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym kliknij w prawym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako i wybierz Pobierz kopię. Arkusz został pobrany na dysk komputera.

Aplikacja Excel domyślnie zapisuje arkusze kalkulacyjne w rozszerzeniu .xls lub .xlsx. Docelowo arkusz zapisany musi być w rozszerzeniu .csv

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego z rozszerzenia .xlsx do .csv:

Przejdź do strony https://convertio.co/pl/xlsx-csv/ a następnie kliknij w czerwony przycisk Wybierz plik i z okna wybierz plik zapisany na dysku i wybierz Otwórz. Kliknij w przycisk Konwertuj, następnie niebieski prostokąt Pobieranie, by arkusz znalazł się na dysku we właściwym rozszerzeniu.


Dodawanie produktów poprzez arkusz kalkulacyjny (IMPORT):

By dodać arkusz kalkulacyjny, z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz Produkty (surowce). W prawym górnym rogu znajduje się biały przycisk AKCJE. Po kliknięciu rozsunie się menu z opcjami. Wybierz z listy IMPORTUJ Z CSV. W nowym oknie strony kliknij zielony przycisk PRZEGLĄDAJ..., a następnie zaznacz arkusz kalkulacyjny, który został stworzony oraz kliknij OTWÓRZ. Gdy plik zostanie dodany poprawnie, potwierdź importowanie produktów zielonym przyciskiem IMPORTUJ.

Po wykonaniu importu surowce, które dodaliśmy w arkuszu kalkulacyjnym są widoczne w widoku produktów.

UWAGA

Niezalecane jest dodawanie produktów (surowców), które istnieją już w bazie magazynu. Nie zostaną one scalone w jeden surowiec, a będą występować jako dwa osobne surowce co może spowodować błędy.
Niedozwolone jest używanie znaków przecinka ( , ) oraz innych znaków specjalnych. By szybko wyszukać znaki w arkuszu kalkulacyjnym, użyj skrótu wyszukania (ctrl+f), następnie wpisz znak specjalny (np. %, $, *, @, itp).


Do edycji istniejących już surowców jest dedykowane narzędzie, o którym dowiesz się więcej w artykule:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?