Import Magazynu

Import to narzędzie do zarządzania magazynem, dzięki któremu ułatwione jest dodawanie produktów (surowców). Do dodania produktów potrzebna jest dokładnie wypełniona tabela w arkuszu kalkulacyjnym, dostępna do uzupełnienia poniżej.

Zalecanym sposobem importu, gdy posiadamy uzupełniony arkusz kalkulacyjny jest kontakt z centrum wsparcia a dokładnie z czatem, dostępnym w prawym dolnym rogu (ikonka jak poniżej).

Tworzenia arkusza kalkulacyjnego potrzebnego do importowania surowców w magazynie

Sposób pierwszy - nowy arkusz kalkulacyjny na stronie Google:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Google w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej docs.google.com
W prawym górnym rogu kliknij trzy paski, a następnie wybierz opcję Arkusze. W opcji tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Pusty. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos Stock.

Poniżej tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego oraz poprawne uzupełnienie:

Dla ułatwienia możesz kliknąć w arkusz poniżej, dzięki któremu lepiej poznasz zasady wypełniania arkusza kalkulacyjnego:
By jeszcze łatwiej uzupełnić arkusz przekopiuj nagłówki z pierwszego wierszu dostępnego poniżej (SKU, Nazwa, Kategoria, ...).

Poprawnie zapisany surowiec:

Gdy wszystkie surowce zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym kliknij w prawym górnym rogu Plik, następnie Pobierz i wybierz
Wartości rozdzielane przecinkami (.csv ,bieżący arkusz). Arkusz został pobrany na dysk komputera.

Sposób drugi - nowy arkusz kalkulacyjny w aplikacji LibreOffice:

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej pl.libreoffice.org
Na górze z menu wybierz Pobieranie, następnie kliknij w zielony prostokąt Główny instalator. Przeglądarka zacznie pobierać plik instalacyjny. Gdy plik zostanie pobrany, otwórz program. Przejdź przez instalacje aplikacji, a następnie otwórz Libre Office.
Z menu Utwórz: wybierz Arkusz kalkulacyjny. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos Stock.


Poniżej tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego oraz poprawne uzupełnienie:

Poprawnie zapisany surowiec:

Gdy wszystkie surowce zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako, w rubryce Nazwa pliku wpisz dowolną nazwę arkusza, a w rubryce Zapisz jako typ: wybierz Tekst CSV i potwierdź klikając Zapisz. Po zapisaniu możliwe jest pojawienie się zapytania przez program, czy jesteśmy pewni zapisu pliku w wybranym formacie. Potwierdzamy wybór przyciskiem Użyj formatu Tekst CSV, a w następnym oknie zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Trzeci sposób - nowy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Microsoft w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej https://www.office.com/launch/excel?auth=1
W widoku okna tuż pod menu Nowy wybierz opcje tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego wybierz Nowy pusty skoroszyt. W obrazku poniżej otrzymasz wytyczne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego oraz przykład poprawnie uzupełnionego arkusza, gotowego do wysłania do aplikacji Gopos Stock.

Poniżej tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego oraz poprawne uzupełnienie:

Poprawnie zapisany surowiec:


Gdy wszystkie surowce zostaną zapisane w arkuszu kalkulacyjnym kliknij w prawym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako i wybierz Pobierz kopię. Arkusz został pobrany na dysk komputera.

Aplikacja Excel domyślnie zapisuje arkusze kalkulacyjne w rozszerzeniu .xls lub .xlsx. Docelowo arkusz zapisany musi być w rozszerzeniu .csv

Konwertowanie arkusza kalkulacyjnego z rozszerzenia .xlsx do .csv:

Przejdź do strony https://convertio.co/pl/xlsx-csv/ a następnie kliknij w czerwony przycisk Wybierz plik i z okna wybierz plik zapisany na dysku i wybierz Otwórz. Kliknij w przycisk Konwertuj, następnie niebieski prostokąt Pobieranie, by arkusz znalazł się na dysku we właściwym rozszerzeniu.


Dodawanie produktów poprzez arkusz kalkulacyjny (IMPORT):

By dodać arkusz kalkulacyjny, z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz Produkty (surowce). W prawym górnym rogu znajduje się biały przycisk AKCJE. Po kliknięciu rozsunie się menu z opcjami. Wybierz z listy IMPORTUJ Z CSV. W nowym oknie strony kliknij zielony przycisk PRZEGLĄDAJ..., a następnie zaznacz arkusz kalkulacyjny, który został stworzony oraz kliknij OTWÓRZ. Gdy plik zostanie dodany poprawnie, potwierdź importowanie produktów zielonym przyciskiem IMPORTUJ.

Po wykonaniu importu surowce, które dodaliśmy w arkuszu kalkulacyjnym są widoczne w widoku produktów.

UWAGA

Niezalecane jest dodawanie produktów (surowców), które istnieją już w bazie magazynu. Nie zostaną one scalone w jeden surowiec, a będą występować jako dwa osobne surowce co może spowodować błędy.
Niedozwolone jest używanie znaków przecinka ( , ) oraz innych znaków specjalnych. By szybko wyszukać znaki w arkuszu kalkulacyjnym, użyj skrótu wyszukania (ctrl+f), następnie wpisz znak specjalny (np. %, $, *, @, itp).


Do edycji istniejących już surowców jest dedykowane narzędzie, o którym dowiesz się więcej w artykule:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?