Przejdź do głównej zawartości
[V1] Konfiguracja drukarki bonowej [WiFi]

Ustalanie konfiguracji drukarki, przypisywanie sieci WiFi, dodanie drukarki bonowej

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podłączenie oraz konfiguracja drukarki bonowej, na przykładzie:
NPOS C-300

Sprawdzenie parametrów sieci

Sprawdzamy parametry sieci (rutera), do której będzie podpięta nasza drukarka (IP, maskę sieci oraz bramę)
- uruchamiamy wiersz poleceń (cmd) i wpisujemy polecenie "ipconfig"
- IPv4 Adress - jest to adres IP naszego komputera, dzięki niemu dowiadujemy się, jaką mamy adresację sieci (przeważnie jest 192.168.1.X)
- nie zamykamy jeszcze okna, przyda nam się w kolejnym kroku

Pobranie programu Printer Test

Klikając powyższy przycisk rozpoczniemy proces pobierania programu Printer Test. Domyślnie plik ma format .zip, należy więc po pobraniu wyodrębnić znajdujące się na nim pliki.

Następnie należy podłączyć drukarkę do naszego komputeraz za pomocą przewodu [USB A-B] celem ustawienia statycznego adresu IP na drukarce.

Należy pamiętać, że urządzenie musi korzystać z systemu Windows, program nie współpracuje z systemem MacOS.

Kolejno wchodzimy do rozpakowanego folderu z pobranymi plikami i uruchamiamy program "Printer Test".

PIERWSZE (GŁÓWNE OKNO PROGRAMU):

1. W pierwszym oknie zaznaczamy, po jakim porcie będziemy programować drukarkę (USB), oraz typ drukarki (POS-80).

2. Aby sprawdzić, czy mamy połączenie z drukarką, klikamy przycisk "Print" (50% wysokości okna po prawej stronie), który spowoduje wysunięcie papieru.

Odpowiedni komunikat informujący o pozytywnym lub negatywnym wysłaniu danych do drukarki wyświetli się na dolnym pasku programu.

3. W sekcji "NET Set" klikamy przycisk "Refresh" :
- Local IP - jest to adres IP naszego komputera (powinien być zgodny z tym w wierszu poleceń).
- Printer IP - jest to aktualnie ustawiony adres IP drukarki (może być zupełnie z innej puli adresów)

4. Przechodzimy do kolejnego okna klikając przycisk "Advanced", a następnie "Set Net"

OKNO "NET SETTING"


Tutaj będziemy nadawać statyczny adres IP drukarce, oraz adres bramy i maskę sieci

 • IP Address: sprawdzamy nasz adres w wierszu poleceń, widzimy, że nasz komputer ma adres 192.168.1.X (pierwsze trzy pola adresu oddzielone kropkami przepisujemy bez zmian).
  ostatnie pole będzie nadanym przez nas adresem dla drukarki, zalecamy liczby z przedziału (91-98).
  nadaliśmy drukarce adres: 192.168.1.91

 • Net Mask: przepisujemy (niemal zawsze to: 255.255.255.0)

 • GateWay: przepisujemy (adres routera: 192.168.1.1)

 • Zatwierdzamy, klikając "Set above contents"

 • SSID: wprowadzamy dokładnie nazwę naszej sieci, którą mamy na miejscu

 • WIFI Key: wprowadzamy hasło do tej sieci

 • Key Type: pozostawiamy bez zmian WPA2_AES_PSK

 • Zatwierdzamy, klikając "Set above contents"

Drukarka ma już ustawiony statyczny adres IP. Teraz możemy odłączyć ją od komputera. W przeciągu minuty drukarka zakomunikuje połączenie się z siecią krótkim sygnałem dźwiękowym, o ile sygnalizacja dźwiękowa jest włączona

Dodawanie drukarki w aplikacji sprzedażowej GoPOS

Komputer z Windows lub tablet z Android z zainstalowaną aplikacją sprzedażową GoPOS, może być podłączony zarówno po WIFI jak i po LAN do tej samej sieci co drukarka (ważne jest, aby znajdował się w tej samej puli adresowej sieci co drukarka, w tym przypadku 192.168.1.X).

Na drukarce będą drukowane bony wszystkich produktów.
Jeśli chcemy wysyłać bony konkretnych produktów lub kategorii, musimy zdefiniować kierunki rozchodów oraz ustawić wybraną drukarkę pod konkretny kierunek.

Po zdefiniowaniu kierunków rozchodów produktów możemy wybrać drukarkę, na której dane produkty lub kategorie będą drukowane.
W sekcji "Drukarki kuchenne", zobaczymy listę stworzonych kierunków rozchodów produktów, do których możemy przypisać wybraną drukarkę bonową (np. powyżej BAR DÓŁ, BAR GÓRA itp.).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?