Przejdź do głównej zawartości
[V1] Konfiguracja drukarki Bluetooth

Podpięcie drukarki fiskalnej Posnet Trio przez Bluetooth

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Pierwszym krokiem konfiguracji drukarki fiskalnej z urządzeniem z systemem GoPOS poprzez Bluetooth jest ustawienie odpowiednich opcji w drukarce.

Bezpośrednio na drukarce fiskalnej Posnet Trio wybieramy:

OK -> Konfiguracja -> Konfiguracja połączeń-> Usługi PC -> Interfejs PC, a następnie kolejno potwierdzamy wybory:

Interfejs Bluetooth

Protokół POSNET

Strona kodowa Windows 1250

Po ostatniej opcji powinien nastąpić restart urządzenia.

W dalszych krokach musimy sparować drukarkę fiskalną z naszym urządzeniem. Musimy się upewnić, że na urządzeniu mamy włączoną funkcję Bluetooth, następnie na drukarce fiskalnej wybieramy:

OK -> Konfiguracja -> Konfiguracja połączeń -> Bluetooth.

W tym oknie najpierw musimy wybrać opcję Status -> Aktywny, po tej czynności przechodzimy do opcji Parowanie. Po kliknięciu OK wyświetla się czas przez jaki urządzenie będzie dostępne do sparowania z innymi urządzeniami po Bluetooth.

Od tej chwili przez najbliższe dwie minuty drukarka będzie widoczna dla innych urządzeń, dlatego z poziomu urządzenia pos parujemy drukarkę za pomocą Bluetooth - drukarka powinna być dostępna na liście urządzeń do sparowania pod nazwą Trio jak na poniższym zdjęciu.

Przy próbie sparowania urządzeń na tablecie oraz na drukarce fiskalnej może pojawić się informacja, czy wyświetlany numer PIN jest poprawny. Należy najpierw na drukarce kliknąć OK i następnie potwierdzić także na tablecie. Po chwili oba urządzenia zostaną sparowane.

Dodanie drukarki fiskalnej

Po prawidłowym sparowaniu urządzeń pozostaje nam dodanie drukarki w GoPOS. W tym celu przechodzimy do Ustawień i zakładki Drukarki. Klikając na przycisk Wyszukaj drukarki otwieramy listę dostępnych urządzeń. Należy wyszukać sparowane urządzenie przez bluetooth i kliknąć przycisk Dodaj i Zapisz.

Na samym końcu należy upewnić się, że w edycji drukarki jest włączona opcja "Trzymaj połączenie z drukarką". co pozwoli na stałe połączenie drukarki z posem przez Bluetooth.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?