Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Rozliczanie i analiza raportu POS
Rozliczanie i analiza raportu POS
Raport POS, analiza, raport podstawowy, raport na temat pracy pracowników
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W systemie możemy korzystać z pełnych raportów POS dotyczących naszej sprzedaży. Dzięki szczegółowym danym na temat wszystkich transakcji, przepływu gotówki, pracy personelu czy wpłat i wypłat możemy prowadzić stałą kontrolę nad biznesem. W tym artykule dowiesz się, jak poprawnie czytać dostępne raporty i korzystać ze wszystkich dostępnych danych.


Raport POS możemy wyświetlić w aplikacji webowej. W tym celu w panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę “Sprzedaż”, a następnie z listy wybieramy “Raporty POS”. Wybierając jedną z górnych zakładek możemy sprawdzić interesujące nas dane. Raport można generować także przez aplikację sprzedażową, wybierając z menu po lewej stronie “Raporty”, a następnie “Historia raportów”.

Raporty Podstawowe

Ten raport zawiera najważniejsze informacje na temat przeprowadzonej sprzedaży. Możemy sprawdzić tu kwotę z podziałem na określonej metody patności, kwotę rozpoczynająca (jeśli ją wprowadziliśmy), kwotę wpłat lub wypłat oraz łączną kwotę sprzedaży.

Raport Transakcji

W tej sekcji możemy sprawdzić, w jakich metodach płatności zostały przeprowadzone transakcje, ich łączną kwotę, a po kliknięciu w ikonkę strzałki “>” jakie pozycje i w jakiej ilości zostały nią opłacone.

Wpłaty/Wypłaty

Tutaj możemy sprawdzić podsumowanie wszelkich wpłat lub wypłat z naszej kasy. Raport ten dostarcza konkretnych informacji o numerze dokumentu, daty i godziny utworzenia wpłat lub wypłaty, pracownika - osoby dodającej, klienta (jeśli informacja na jego temat została wprowadzona w aplikacji sprzedażowej), kwoty oraz opcjonalnie opisu (podobnie - jeśli został on wprowadzona w aplikacji sprzedażowej).

Metody płatności

W tym podsumowaniu możemy sprawdzić, ile transakcji i na jaką kwotę przeprowadziliśmy określoną metodą płatności. Wybierając “Pokaż rachunki” zostaniemy przeniesieni do panelu ze szczegółową listą wszystkich rachunków opłaconych określoną metodą.

Zniżki

Raport ten zawiera podsumowanie wszelkich nabitych zniżek przez naszych pracowników. Dzięki temu możemy sprawdzić ich łączną wartość, ilość, a klikając “Pokaż rachunki” - przejście do panelu z listą wszystkich rachunków, na których została dodana zniżka.

Pracownicy

Raport na temat pracy pracowników dostarcza nam szczegółowych danych na temat wszystkich dokonanych transakcji przez konkretnego kelnera. Możemy sprawdzić tu:

  1. Metody płatności, ich ilość oraz kwotę każdej z nich

  2. Sprzedaż razem - czyli łączne podsumowanie wszystkich transakcji

  3. Ilość nabitych rachunków

  4. Bilans KP(W)/KW(W) - podsumowanie wpłaconych do kasy należności i utargu ze sprzedaży

  5. Ilość przepracowanych godzin

  6. Sumę do wypłaty, adekwatną do przepracowanego czasu i ustalonej stawki godzinowej.

W ten sposób możemy kontrolować pracę naszego pracownika, to, ile faktycznie zarobił oraz czy po swojej zmianie rozliczył się z całej gotówki.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?