Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Sprzedaż przy stoliku z podziałem na gości
Sprzedaż przy stoliku z podziałem na gości
Nabijanie produktów na gości, dzielenie i łączenie rachunków
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W aplikacji sprzedażowej, przyjmując zamówienie wybieramy stolik, a następnie, w zależności od ustawień systemu, możemy zdecydować, dla ilu gości będziemy przyjmować zamówienie. Dodatkowo rachunki możemy dowolnie dzielić lub łączyć. Dzięki temu w prosty i szybki sposób, już w zaledwie 3 kliknięciach, podzielimy nasz rachunek. Wszystkie wprowadzone informacje wydrukują się także na wydruku kuchennym oraz zostaną wyświetlone na KDS. Ze zgromadzonych danych w łatwy sposób wygenerujemy również raporty, przedstawiające przykładowo ilość gości w lokalu w danym czasie.


Wybór stolika

Aby rozpocząć sprzedaż, po otwarciu aplikacji sprzedażowej najpierw wybieramy jeden ze stolików. Stoliki musimy wcześniej skonfigurować w aplikacji webowej. O tym, jak dodać stoliki przeczytasz więcej tutaj.

Podawanie ilości gości przy stoliku

O tym, czy chcemy przy otwarciu rachunku podawać ilość gości przy stoliku możemy zdecydować, wybierając odpowiednie ustawienia w aplikacji webowej.

 1. W menu po lewej stronie wchodzimy w “Ustawienia”.

 2. Wybieramy “Informacje”.

 3. Klikamy zakładkę “Stanowisko sprzedaży”.

 4. Przechodzimy do części “Otwarcie rachunku”.

 5. Odszukujemy nazwę ustawienia “Wymagane podanie ilości gości przy stoliku” i wybieramy “Tak” lub “Nie”.

 6. Potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Przyjmowanie zamówienia

 1. Po wybraniu stolika wybieramy liczbę gości. Gdy wybierzemy “0” przyjmiemy zamówienie bez podziału na gości.

 2. Gdy wybierzemy większą liczbę, po otwarciu rachunku po lewej stronie zobaczymy listę naszych gości.

 3. Jeśli chcemy przypisać określoną pozycję do danego gościa, klikamy na jedno z pól, z utworzonym gościem. Druga możliwość to kliknięcie w pole “Gość” umieszczone po prawej stronie. Wówczas otworzy nam się panel z listą utworzonych gości. Klikając na wiersz z danym numerem naszego klienta rozpoczniemy nabijanie zamówienia na niego.

 4. W każdej chwili możemy także zmienić pozycję z jednego gościa na drugiego, przytrzymując pozycję na rachunku i przeciągając ją do właściwego gościa lub klikając w pozycję, wchodząc w ustawienia zaawansowane i w polu “Gość” wybierając z listy odpowiedniego gościa.

Podział rachunku

W aplikacji sprzedażowej rachunek możemy podzielić na:

 1. gości - pozycje dla każdego gości zostaną przeniesione na osobny rachunek, a pozycje, które były nabijane na wspólnym rachunku zostaną podzielone równo pomiędzy wszystkimi rachunkami.

 2. ilość - rachunek zostanie podzielony równo, pomiędzy wprowadzoną ilość rachunków.

Aby podzielić rachunek wybieramy ikonkę “𐤏 𐤏 𐤏”, a następnie opcję “Połącz/podziel rachunek”. Następnie klikamy w zielone pole “Automatyczny podział”. Wybierając “Automatyczny podział na gości” system rozdzieli pozycje nabijane na określonego klienta na osobne rachunki, a w przypadku opcji “Automatyczny podział na ilość”, poprosi nas o wprowadzenie wartości, na jaką ma zostać podzielony cały rachunek. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Łączenie rachunków

Aby połączyć kilka nabitych rachunków wybieramy ikonkę “𐤏 𐤏 𐤏”, a następnie opcję “Połącz/podziel rachunek”. Klikamy w pole “Wyszukaj rachunek”. Przejdziemy do panelu, w którym zobaczymy listę wszystkich otwartych rachunków. Wybieramy interesujący nas rachunek, a następnie “Połącz rachunki".

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?