Rozliczanie raportów koncesji
Koncesja na sprzedaż alkoholu, rozliczanie koncesji, raport z koncesji
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do końca stycznia każdego roku wszystkie lokale posiadające koncesję na sprzedaż alkoholu są zobowiązane do złożenia raportu ze sprzedaży produktów alkoholowych za ubiegły rok. Taki dokument należy przedstawić w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla danego punktu sprzedażowego. To bardzo ważne, aby złożyć raport w terminie, gdyż niespełnienie tego wymogu może skutkować utratą koncesji na 3 lata. Raport ze swojej koncesji w wygodny sposób wygenerujesz z systemu GoPOS.


Przygotowanie menu/produktów

Aby móc wygenerować raport koncesji, musimy najpierw ustawić odpowiednie parametry do produktów objętych koncesją.

 1. Z menu po lewej stronie wybieramy “Menu”, a następnie “Produkty”. Pamiętajmy, aby ustawić koncesję także dla usuniętych produktów, gdyż również mogły być sprzedawane.

 2. Wybieramy produkt, dla którego chcemy ustawić koncesję i klikamy “Edytuj”.

 3. Na samym dole pola edycji produktu w części “Zaawansowane” rozwijamy listę “Koncesja” i z dostępnych opcji A, B lub C wybieramy odpowiednią, które kolejno oznaczają:

  1. Kategoria A - zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

  2. Kategoria B - zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

  3. Kategoria C - zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;

 4. Klikamy "Zapisz".

 5. Koncesję możemy przypisać także masowo do całej kategorii. W tym celu przechodzimy do sekcji “Menu”, a następnie wybieramy zakładkę “Produkty”. Zaznaczamy interesujące nas pozycje, klikamy button “Wykonaj akcję” i wybieramy “Przypisz zdefiniowane pola”. Następnie w nowo otwarty oknie wybieramy rodzaj koncesji i klikamy “Zapisz”.

Dodawanie kategorii koncesji

Jeżeli w systemie nie mamy dodanych kategorii koncesji, możemy je w łatwy sposób wprowadzić:

 1. Z menu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”.

 2. Klikamy w “Zdefiniowane pola”.

 3. Klikamy umieszczony w prawym górnym rogu niebieski przycisk “Dodaj”.

 4. W części “Dane podstawowe” w polu “Nazwa” wpisujemy “Koncesja”.

 5. Rozwijamy listę “Typ” i wybieramy “Napis”.

 6. Rozwijamy listę “Zasoby” i wybieramy “Produkt”.

 7. W części “Wartości do wyboru” poprzez przycisk “+Dodaj” wprowadzamy kategorie A, B i C.

 8. Klikamy “Zapisz”.

Generowanie raportu koncesji

 1. Z menu po lewej stronie wybieramy ‘“Raporty”.

 2. Przechodzimy do sekcji “Sprzedaż produktów”.

 3. Klikamy button “Dodaj filtr”, z listy wybieramy “Koncesja (produkt)” a następnie zaznaczamy “Istnieje”.

 4. Dodajemy także kolejny filtr “Metoda płatności” i wybieramy tylko metody fiskalne - a zatem metody, które w "Typ rozchodu" mają wprowadzone "WZ (Fiskalna)".

 5. Raport grupujemy, wybierając spośród kafelków "Koncesja (Produkt)". Dzięki temu na naszym raporcie pokaże się podział na poszczególne kategorie koncesji.

 6. Klikając w button “Zakres raportu POS” umieszczony w górnej części panelu, wybieramy interesujący nas przedział dat, z których chcemy wygenerować raporty, a następnie klikamy “Zatwierdź”.

 7. Do raportu koncesji wpisujemy tylko wartość sprzedaży brutto. Aby raport uwzględniał tylko takie dane wybieramy ikonkę tabeli i zaznaczamy opcję “Wartość sprzedaży”.

 8. Istnieje możliwość pobrania jednego raportu, obejmującego wszystkie kategorie koncesji lub 3 osobnych raportów z podziałem na poszczególne kategorie koncesji: A, B oraz C. Jeśli chcemy pobrać 3 osobne raporty należy zmienić filtr Koncesja (Produkty) i wybrać daną kategorię koncesji, z której chcemy wygenerować raport. Przykładowo: jeśli chcemy wygenerować raport z koncesji A, wybieramy w ramach filtru "Koncesja (Produkt)" tylko "A", a następnie pobieramy nasz raport. Czynność powtarzamy dla kolejnych kategorii - B oraz C.

 9. Aby pobrać raport klikamy w button "Więcej" i wybieramy "Eksportuj PDF".

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?