Wszystkie kolekcje
GoPOS 2.0 - artykuły dodatkowe
Jak wystawić fakturę do rachunku w aplikacji webowej i aplikacji POS?
Jak wystawić fakturę do rachunku w aplikacji webowej i aplikacji POS?
Wystawianie faktur, zarządzanie fakturami
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zarówno w lokalach gastronomicznych, jak i punktach sprzedaży detalicznej, klienci często proszą o wystawienie faktury do rachunku. Z systemem GoPOS możemy wygodnie i szybko wystawić fakturę na dwa sposoby - w aplikacji sprzedażowej oraz aplikacji webowej.


Aplikacja sprzedażowa (Android)

 1. W menu aplikacji sprzedażowej wybieramy “Aktywności”.

 2. Z listy rachunków wybieramy ten, do którego chcemy wystawić fakturę.

 3. Klikamy “Faktura”.

 4. Wybieramy klienta, dla którego wystawiamy fakturę. Wcześniej musimy wprowadzić do systemu dane klienta, takie jak adres i numer NIP. Należy pamiętać, że do wystawienia faktury musimy przypisać do rachunku NIP jeszcze przed jego opłaceniem. Możemy także dla rachunków nieprzekraczających wartości 450 zł wystawić paragon z NIP-em, czyli odpowiednik faktury uproszczonej.

 5. Faktury możemy grupować, przypisując do każdej z nich odpowiednie nazwy. Domyślna nazwa przypisywana przez system to “Usługa gastronomiczna”, jednak możemy także samodzielnie przypisać do faktury dowolną inną nazwę.

 6. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy “Wystaw fakturę”.

Aplikacja WEB

 1. Z menu po lewej stronie w aplikacji webowej wybieramy “Sprzedaż” i wchodzimy w “Rachunki”.

 2. Wybieramy zamknięty rachunek, do którego chcemy wystawić fakturę, klikając “Podgląd”.

 3. Klikamy “Więcej” i wybieramy “Utwórz fakturę”.

 4. Uzupełniamy informacje i klikamy “Zapisz”.

Jak zgrupować fakturę?

 1. Otwieramy fakturę i w części “Pozycje” klikamy “Grupuj”.

 2. W polu “Wybierz akcję” klikamy “Grupuj”.

 3. Wpisujemy nazwę grupy i potwierdzamy, klikając “Grupuj”.

Zarządzanie fakturami

Wszystkie faktury możemy wygodnie w dowolnym momencie przejrzeć. Po wybraniu “Faktury” w menu po lewej stronie zobaczymy wszystkie wystawione faktury. Listę faktur możemy filtrować, np. według daty utworzenia lub kwoty, klikając “Dodaj filtr” i wybierając interesujące nas filtry. Możemy także zdecydować, jakie kolumny z danymi o fakturach będą uwzględniane w tabeli. W tym celu klikamy “Kolumny” po prawej stronie i zaznaczamy, jakie dane mają być widoczne.

Każdą z faktur możemy przejrzeć, klikając “Podgląd” po prawej stronie wiersza tabeli z daną fakturą. Wybierając strzałkę umieszczoną obok przycisku “Podgląd” rozwiniemy listę czynności, jakie możemy wykonać z fakturą. Dostępne są funkcje takie, jak edytowanie, eksport do PDF, drukowanie, E-Faktura, usuwanie, a także przesyłanie faktury mailem. Całą listę wystawionych faktur łatwo wyeksportujemy do formatu PDF lub CSV, klikając “Eksportuj” i wybierając interesujący nas format.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?