[V1] Zaawansowane tworzenie produktów

Stwórz zestawy oraz menu pizza

Nikodem avatar
Napisane przez Nikodem
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie Produktów do sprzedaży 

Wybieramy MENU z lewej strony ekranu. Po wybraniu tej opcji wyświetlona zostanie lista dostępnych produktów, za pomocą dostępnych fitów można modyfikować jej wygląd 

DODAWANIE KATEGORII PRODUKTÓW

 Dodawanie produktów zaczynamy od wprowadzenia kategorii produktów. Kategorie produktów grupują produkty na ekranie sprzedażowym POS. W tym celu klikamy zakładkę KATEGORIE PRODUKTÓW, i w prawym górnym rogu dodaj kategorię. 

Nazwa- wpisujemy unikalną nazwę kategorii 

Zniżkowalna (TAK/NIE)- opcja blokuje możliwość rabatowania pozycji z kategorii 

Punkty sprzedaży- w tym miejscu po zaznaczeniu check box wybieramy kierunek, z którego będą pobierane surowce. Działanie kierunków rozchodu opisano w dalszej części. 

 

Po kliknięciu w kwadrat po prawej stronie można zmienić kolor przycisku, dodać wyświetlaną etykietę lub zdjęcie. 

Po zapisaniu kategoria jest dodana.

DODAWANIE PRODUKTÓW

Na liście produktów klikamy klawisz w prawym górnym rogu: Dodaj Produkt

W tym podpunkcie zostanie pokazane jak dodać zwykły produkt z wariantami. Aby dodać taki produkt, musimy podać unikalną nazwę kategorii, w której produkt będzie się znajdował oraz podatek VAT. Podobnie jak przy zakładaniu kategorii możemy zmienić wygląd przycisku produktu. 

Poniżej znajduje się sekcja z wariantami. Wariantem może być różna wielkość towaru lub promocja, która tyczy się danego wariantu (np. Happy Hours). 

SKU- jest to unikalny numer produktu, nie jest wymagane jego uzupełnienie 

Wariant- tu po kliknięciu wpisujemy dowolną nazwę (na odstawie tego wariantu będziemy przyporządkowywali odpowiednie produkty i pakiety magazynowe) 

Cena- jest to cena brutto sprzedaży wariantu, z lewej strony ceny znajduje się ikona kłódki, po kliknięciu w tą ikonę można ustawić cenę otwartą produktu 

Dostępność -ta opcja umożliwia nam wybranie dnia tygodni oraz godziny w jakiej ma się dany wariant wyświetlić. 

WAŻNE: dostępność należy wcześniej dodać

Z listy po lewej stronie, wybieramy Ustawienia, następnie Dostępność. Po prawej stronie u góry mamy przycisk Dodaj dostępność.

Jak dodać dostępność do produktu:

Dzięki takiemu zabiegowi, nasza kawa pojawi się w menu tylko i wyłącznie w poniedziałek i środę miedzy godzina 15:45 a 16:45. Dla każdego wariantu kawy możemy ustawić inną wcześniej zdefiniowaną dostępność.

Więcej na temat przedziałów dostępności wraz z przykładem.

DODAWANIE PRODUKTÓW- ZESTAWY


W systemie GoPOS można dodawać dwa typy Produktów będących zestawami. Zestaw jako całość- wydruk na paragonie zestawu będzie prezentował tylko nazwę zestaw, natomiast Zestaw osobno- wydrukuje wszystkie składowe zestawu. 

ZESTAW OSOBNO 

Po wybraniu opcji ZESTAW (OSOBNO) wypełniamy pola tak jak w przypadku zwykłego produktu. Dopiero po kliknięciu klawisza Dodaj w sekcji Elementy pojawi się dodatkowe okno, w którym będzie można budować zestaw. Ponowne kliknięcie w klawisz dodaj, doda kolejną grupę np. KAWA i CIASTO.

Nazwa grupy- rozdziela grupy produktów w zestawie

Cena- ustawia domyślną cenę, jaka zostanie ustawiona dla zestawu. W przypadku gdy nie chcemy, aby grupa zmieniła cenę, należy wpisać 0. 

Wymagane- wymusza na operatorze minimalną ilość wybranych elementów 

Maksymalne- ustala maksymalną ilość pozycji dla grupy 

Produkt- pole wyboru sprzedawanego produktu (należy wcześniej stworzyć produkt) 

Wybranych- ustawienie liczby różnej od zera domyślnie wybiera zadaną ilość, wpisanie 0 nic nie wybiera. Ikona kłódki definiuje czy operator może zmienić domyślnie zadaną ilość wybranych pozycji.  

Zm. cenę- pisanie ceny większej od 0 będzie dodawało zadaną wartość do ceny zestawu przy wyborze danej pozycji. 

  

Przykład zestawu: 

Dodawanie produktów-Pizza

Aby dodać pizze klikamy Dodaj Produkt i wybieramy element z pizzą i wypełniamy pola tak jak w przypadku zwykłego produktu. W wariantach możemy przypisać np. odpowiednie wielkości pizzy oraz ich ceny.


Dzięki zastosowaniu elementu pizza wygląd w aplikacji sprzedażowej będzie następujący:

Dodatkowo, aby nadać pizzy pełną funkcjonalność, w edycji produkt przechodzimy w DODATKI.
Jeśli mamy już wprowadzone dodatki do systemu, będziemy je mogli przypisać do pizzy jako osobny dodatek lub grupa dodatków do każdego wariantu.


DODATKI

Aby wprowadzić dodatki do systemu w zakładce MENU z lewej strony przechodzimy do zakładki DODATKI i dodajemy je przyciskiem "Dodaj Dodatek".
Następnie uzupełniamy odpowiednie pola i klikamy przycisk ZAPISZ.

Grupę dodatków dodajemy w bardzo podobny i prosty sposób, klikając przycisk "Dodaj grupę dodatków", następnie nadajemy nazwę i zapisujemy klikając "DODAJ"

Przypisanie dodatków do danej grupy odbywa się następująco:
MENU->GRUPY DODATKÓW->OGÓLNE (na grupie do której chcemy przypisać dodatek) i klikamy w drugą zakładkę SKŁAD GRUPY
Wyszukujemy odpowiedni dodatek z listy, wpisujemy jego cenę oraz ilość i klikamy ZAPISZ.

Ustawienie wyglądu menu w aplikacji sprzedażowej

Na stronie app.gopos.pl z lewej strony wybieramy MENU i AKTYWNE MENU

Z tego miejsca możemy utworzyć strony z produktami które będą wyświetlane w aplikacji sprzedażowej.
-Możemy dodać szablon, np. osobny dla tabletu i dla POSa- klikając "dodaj szablon".
-Utworzyć strony menu- klikając "Dodaj nową stronę".
-Dodać do widoku pojedynczy produkt lub kategorie produktów- klikamy w element z "plusem" i wybieramy element, po czym klikamy ZAPISZ.
(Nazwa w liście produktów z "(1)" oznacza produkt, zaś "(*)" oznacza kategorię).

Przykład utworzonego menu:

Widok w aplikacji sprzedażowej:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?