Dodawanie kategorii oraz produktów

Stwórz swoje menu w GoOrder

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodanie kategorii

Logujemy się do naszego konta w GoOrder

1) Po zalogowaniu wybieramy naszą organizację.
2) Z listy dostępnych zakładek po lewej stronie wybieramy sekcję Menu.
3) Zostaliśmy przeniesieni do (prostego widoku) naszego menu, w sekcji po prawej stronie znajduje się lista dostępnych kategorii.
4) Aby dodać nową kategorię, wybieramy przycisk "+ Dodaj kategorię", umiejscowiony po prawej stronie w górnym obszarze okna.
5) Kolejno zobaczymy okno zarządzania kategorią, tutaj wybieramy przycisk "Utwórz"
6) W następnym oknie, w polu (Wprowadź nazwę elementu), wpisujemy nazwę kategorii, następnie wybieramy przycisk "Zapisz".
7) Wprowadziliśmy przykładową kategorię "KANAPKI". Po zapisaniu widzimy, że nasza nowa kategoria została dodana do listy kategorii.

Dodanie nowego produktu do kategorii

1) Znajdujemy się w zakładce Menu.
2) Widzimy listę naszych dodanych kategorii, aby dodać produkt do KATEGORII, wybieramy ikonkę "+" obok kategorii.
3) Otworzy się okno z wszystkimi naszymi produktami, z poziomu którego możemy przypisać istniejące produkty do wybranych kategorii, zaznaczając checkbox (pole wyboru) znajdujący się po lewej stronie nazwy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden produkt był przypisany do kilku kategorii.
Natomiast aby dodać nowy produkt wybieramy przycisk "Utwórz".
4) Kolejno otwarte zostanie okno, dodania produktu, które uzupełniamy takimi danymi jak: Nazwa, Podatek (wybieramy z listy), Cena.
5) Po uzupełnieniu danych wybieramy przycisk "Zapisz".
6) Po dodaniu zobaczymy, nasz produkt na liście składowych kategorii, oraz jego detale w oknie po prawej stronie.

[Aby rozwinąć elementy kategorii, wybieramy ikonkę strzałki "➤",
po kliknięciu na daną pozycję, w oknie po prawej stronie, zobaczymy jej
szczegóły, które możemy edytować - edycja zostanie opisana w dalszej części]

Zmiana kolejności wyświetlania kategorii oraz produktów w sklepie

1) W poprzednich krokach dodaliśmy kilka kategorii, oraz produktów, zmieńmy teraz kolejność wyświetlania kategorii oraz produktów.
2) Wchodzimy do zakładki MENU, aby zmienić kolejność wyświetlania łapiemy (najeżdżamy, następnie przyciskamy lewy przycisk myszy, następnie przeciągamy - metoda drag and drop) za ikonę "sześciu kropek", znajdującą się po lewej stronie nazwy kategorii, przenosimy na odpowiednią pozycję.
- Zasada jest taka sama dla KATEGORII jak również produktów.
- Aby, wyświetlić listę produktów danej kategorii, wybieramy ikonę "➤".
3) Zatem wprowadźmy zmiany i zobaczmy je w sklepie online.

Usuwanie Kategorii oraz produktów ze sklepu

Usuwanie produktu:

1) Jesteśmy w zakładce MENU.
2) Rozsuwamy listę produktów w danej kategorii ikoną "➤" znajdującą się po lewej stronie nazwy kategorii, następnie wybieramy produkt do usunięcia.
3) Otworzy się okno produktu po prawej stronie, aby usunąć produkt ze sklepu wybieramy przycisk "Więcej" i klikamy "Usuń z menu".

Usuwanie kategorii:

1) Wybieramy "trzy kropki" po prawej stronie nazwy kategorii, którą chcemy usunąć.
2) Następnie w listy wybieramy pozycję "Usuń kategorię z menu".

[Zmiany będą widoczne po odświeżeniu strony]

Dodajmy opis do kategorii

1) Wchodzimy w zakładkę MENU.
2) Klikamy na nazwę kategorii, otwiera się okno edycji po prawej stronie, dodajemy opis w polu "dodaj opis".

Edycja produktu: opis, szczegóły, zdjęcie

Krótkie opisy i zdjęcia, przyciągną uwagę Twojego klienta!

Konfiguracja produktów:

1) Wchodzimy w zakładkę MENU.
2) Rozwijamy elementy listy poszczególnej KATEGORII.
3) Wybieramy element, któremu chcemy dodać opis.

4) Po prawej stronie wyświetli się okno, gdzie będziemy mogli uzupełnić: opis, szczegółowy opis, dostępność oraz dodać zdjęcie produktu.

Krótki opis: widoczny pod nazwą produktu w widoku wyboru produktu
Opis: widoczny po wybraniu produktu
Zdjęcie produktu: urozmaica i wzbogaca nasze menu [najlepiej, aby zdjęcie było kwadratem - np. 200x200px]

[Zmiany będą widoczne po odświeżeniu strony.]

Aby dodać wersję angielską kategorii i produktów, kliknij w przycisk poniżej.

Jeżeli chcesz urozmaicić swoje produkty i umożliwić dobór dodatków bądź osobnych wariantów, kliknij w przycisk poniżej.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?