Stworzenie dodatków do produktów

Grupy modyfikatorów i dodatki do produktów

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aplikacja GoOrder pozwala na tworzenie i przypisywanie grup modyfikatorów z dodatkami do produktów. Umożliwia to Klientowi złożenie zamówienia zgodnie z jego preferencjami w możliwie najlepszym, spersonalizowanym wariancie.

Dodawanie grupy modyfikatorów


1) W menu głównym wybieramy MENU.
2) Następnie rozwijamy listę wybranej kategorii "➤".
3) Z listy wybieramy produkt, do którego chcemy dodać grupę modyfikatorów (klikając na jego nazwę). Istnieje możliwość dodatnia wielu grup do jednego produktu.
4) Po prawej stronie pokaże się okno edycji produktu, widzimy sekcję Grupy modyfikatorów, wybieramy "Przypisz nową grupę".
5) Otworzy się okno, w którym możemy stworzyć nową grupę a także przypisać uprzednio utworzone grupy.
6) Wybieramy przycisk "Utwórz".
7) Wpisujemy nazwę grupy modyfikatorów, następnie wybieramy "Zapisz".

W tym momencie grupa modyfikatorów została dodana oraz przypisana do produktu.

[Jeśli wiele produktów ma te same grupy modyfikatorów lub pojedyncze dodatki, wystarczy stworzyć je tylko raz - potem można je dowolnie przypisywać do kolejnych produktów]

Ustawienia grup dodatków

Będąc w menu (jak powyżej), wybieramy konkretny produkt i po prawej stronie zauważymy w oknie grupy modyfikatorów, które są przypisane do produktu. Aby skonfigurować ustawienia grupy modyfikatorów, klikamy w "Szczegóły".

Zostaniemy przeniesieni do edycji grupy dodatków, gdzie możemy zdefiniować dla grupy poniższe parametry:
-Minimalna ilość: {najmniejsza ilość elementów, jaka będzie konieczna do wybrania z danej grupy}
-Maksymalna ilość: {największa ilość elementów, jaka będzie konieczna do wybrania z danej grupy}
-Naliczaj powyżej: {powyżej jakiej ilości dodatków końcowa cena ma być zwiększana}

Przykład: Chcemy doprecyzować, ile dodatków Klient będzie mógł wybrać oraz od ilu dodatków cena końcowa będzie uwzględniała koszt wybieranych dodatków. Dla grupy "Sosy do kanapek" uprzednio dodaliśmy trzy warianty, czyli "sos amerykański", "sos meksykański", "sos majonezowy". W tym przypadku nie chcemy wymuszać na Kliencie konieczności wyboru sosu, dlatego Minimalną ilość pozostawiamy pustą. Ograniczamy ilość sosu do dwóch rodzajów, czyli ustawiamy Maksymalną ilość na 2. Pierwszy sos pozostaje darmowy i dopiero kolejny ma wliczać się w cenie, dlatego dla Naliczaj powyżej wpisujemy 1.

Możemy zauważyć, że dla powyższych ustawień przy składaniu zamówienia pierwszy sos jest darmowy, a dopiero wybór kolejnego nalicza dodatkową cenę, jednocześnie ograniczając ilość możliwych do wybrania sosów do dwóch rodzajów.

Dodawanie elementów (dodatków) do grup modyfikatorów


1) Wybieramy "Przypisz element do grupy", pokaże nam się okno produktów oraz stworzonych elementów, które możemy przypisać jako dodatki. Wybierzmy przycisk "Utwórz".
2) Pokaże się nam okno tworzenia elementu (takie samo jak w przypadku tworzenia produktu). Uzupełniamy pola:
-Nazwa: {nazwa dodatku}
-Podatek: {wybór}
-Cena: {cena pojedynczego dodatku}
Wybieramy "Zapisz"


3) Wracamy do poprzedniego widoku, widzimy teraz przypisany dodatek do grupy.

W liście elementów widzimy dodaną pozycję oraz możliwe do uzupełnienia pola:
-Cena: {możemy zmienić cenę dodatku dla tego konkretnego produktu}
-Min.: {dokładnie to samo co ustawialiśmy dla grupy, tutaj w odniesieniu do pojedynczego dodatku}
-Max.: {dokładnie to samo co ustawialiśmy dla grupy, tutaj w odniesieniu do pojedynczego dodatku}
-Wybrane: {jeśli ustawimy daną wartość to dokładnie tyle dodatków będzie wybranych domyślnie podczas składania zamówienia, Klient będzie miał również możliwość usunięcia tych elementów z zamówienia}
-Naliczaj powyżej: {jeśli ilość ustawimy np. na 1 (naliczaj powyżej 1), wybór tego elementu przy składaniu zamówienia nie podniesie wartości produktu, pomimo posiadania swojej ceny. Jednakże przy zwiększeniu ilości dodatków na zamówieniu np. do 2, wtedy do ceny produktu zostanie dodana cena dodatku}

[Pamiętając z poprzednich artykułów, poprzez wciśnięcie i przesunięcie ikony sześciu kropek "⠿", możemy zmieniać kolejność elementów na liście. Po prawej stronie znajdują się trzy poziome kropki ( . . . ), po kliknięciu widzimy wybór usunięcia lub zaawansowanej edycji poszczególnych pozycji]⠤


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?