Stany magazynowe

Dostępne stany, filtrowanie bazy surowców

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Stany magazynowe

Stany magazynowe - to surowce, które posiadają dodatni lub ujemny stan magazynowy w zakresie: w magazynie, zobowiązania i nadchodzące. Przejrzysty przegląd produktów (surowców) aktywnych i nie mających stanu magazynowego wynoszącego: 0. Kliknij w nazwę surowca by przejść do edycji.

Poniżej opcja, gdy posiadamy dwa lub więcej magazynów:

Dodatkowo powyżej może zauważyć, jak zostanie zaznaczony stan krytyczny surowca w tym przypadku Pepsi (czerwony kolor). Dostępny jest również pomarańczowy lub żółty kolor tła na, którym wyświetlony jest stan magazynowy produktu. Świadczy on o stanie zbliżonym do stanu krytycznego, ale nie przekraczającym go. Oprócz tego surowiec może mieć stan magazynowy ujemny.

W widoku Stanu Magazynowego zobaczysz:

Podstawowe informacje takie jak: Nazwę produktu (surowca), kategorie.

Informacje szczególne dla menu stany magazynów:
-Kolumna GŁÓWNY-informuje nas o magazynie (jeśli jest ich kilka, pokaże kilka nazw magazynów). Pod poszczególnymi nazwami w kolorze zielonym strona pokazuje ilość sztuk surowca w magazynie w trzech pozycjach.
#W magazynie - pokazuje ile mamy sztuk danego surowca w konkretnym magazynie,
#Zobowiązania - działają w przypadku kilku magazynów, podczas określania potrzeby przeniesienia na inny magazyn np.w drodze na inny magazyn,
#Nadchodzące - używane głównie gdy towar jest zamówiony ale nie ma go fizycznie dostępnego np. w dostawie.

W kolumnie Podsumowanie przedstawiona jest liczba sumy surowców we wszystkich magazynach dostępnych w miejscu.

Dzięki opcji Filtruj, modyfikuj przedstawioną tabelę Stanów magazynowych. W czterech dostępnych prostokątach: Kategorie, Nazwa produktu, Magazyn, Pokaż nieaktywne produkty. Po kliknięciu i wybraniu opcji filtrowania, wybierz zielony przycisk z prawej strony Filtruj i naciśnij.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?