Export Magazynu


Export to narzędzie do zarządzania magazynem, dzięki któremu mamy kilka potrzebnych do funkcjonowania opcji. Zalety płynące z eksportu bazy wynikają z eksportu bazy magazynu w dowolnym czasie. Zapis na dysku komputera umożliwia przechowanie bazy danych oraz dowolne modyfikowanie magazynu w arkuszu kalkulacyjnym.

Eksport arkusza kalkulacyjnego z magazynu (EXPORT):

By eksportować arkusz kalkulacyjny, który wypełniony jest danymi z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz Produkty (surowce). W prawym rogu znajduje się biały przycisk AKCJE. Po kliknięciu rozsunie się menu z opcjami. Wybierz z listy EKSPORTUJ DO CSV. Plik zostanie pobrany na dysk komputera w domyślnym folderze jaki został wybrany do pobierania w przeglądarce.


Przegląd arkusza kalkulacyjnego:

Sposób pierwszy - arkusz kalkulacyjny na stronie Google:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Google w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej docs.google.com
W prawym górnym rogu kliknij w trzy paski a następnie wybierz opcję Arkusze. Tuż pod Galerią szablonów z pasku menu edycji wybierz ikonkę folderu. W oknie na samej górze przejdź do nazwy Prześlij. Kliknij w niebieski prostokąt Wybierz plik z urządzenia. Odnajdź pobrany arkusz kalkulacyjny a następnie kliknij otwórz. Po pobraniu na ekranie widoczny będzie podgląd na magazyn, który w dowolnej chwili możemy edytować.
Zamknięcie okna nie spowoduje utratą zapisanych danych.

Poniżej poprawny eksport:


By odnaleźć dodany wcześniej arkusz przejdź do docs.google.com. W prawym rogu kliknij w trzy paski a następnie wybierz opcje Arkusze. Dokument znajduje się pod pasku menu edycji. Wybierz zapisaną wcześniej nazwę i kliknij raz by otworzyć arkusz.


Sposób drugi - arkusz kalkulacyjny w aplikacji LibreOffice:

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej pl.libreoffice.org
Na górze z menu wybierz Pobieranie, następnie kliknij w zielony prostokąt Główny instalator. Przeglądarka zacznie pobierać plik instalacyjny. Gdy plik zostanie pobrany, otwórz program. Przejdź przez instalacje aplikacji, a następnie otwórz Libre Office.
Z menu Utwórz: wybierz Arkusz kalkulacyjny w lokalizacji, której zapisano plik, następnie kliknij przycisk Otwórz. By arkusz został poprawnie odczytany, podczas ładowania w okienku importuj w rubryce Zestaw znaków zmień na opcje
Unicode (UTF-8). Po wybraniu potwierdz przyciskiem OK.

Gdy wszystkie zmiany zostały skończone zapisz arkusz kalkulacyjny. Kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako, w rubryce Nazwa pliku wpisz dowolną nazwę arkusza(oryginalnie jest nazwa otworzonego arkusza), a w rubryce
 Zapisz jako typ: wybierz Tekst CSV i potwierdź klikając Zapisz. Po zapisaniu możliwe jest pojawienie się zapytania przez program, czy jesteśmy pewni zapisu pliku w wybranym formacie. Potwierdzamy wybór przyciskiem Użyj formatu Tekst CSV, a w następnym oknie zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Poniżej poprawny export:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?