Export bazy surowców

Zapisywanie surowców, zarządzanie bazą produktów w magazynie, Arkusze Google, Libre Office

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Export Magazynu


Export to narzędzie do zarządzania magazynem, dzięki któremu mamy kilka potrzebnych do funkcjonowania opcji. Zalety płynące z eksportu bazy wynikają z eksportu bazy magazynu w dowolnym czasie. Zapis na dysku komputera umożliwia przechowanie bazy danych oraz dowolne modyfikowanie magazynu w arkuszu kalkulacyjnym.

Eksport arkusza kalkulacyjnego z magazynu (EXPORT):

By eksportować arkusz kalkulacyjny, który wypełniony jest danymi z menu głównego znajdującego się po lewej stronie wybierz Produkty (surowce). W prawym rogu znajduje się biały przycisk AKCJE. Po kliknięciu rozsunie się menu z opcjami. Wybierz z listy EKSPORTUJ DO CSV. Plik zostanie pobrany na dysk komputera w domyślnym folderze jaki został wybrany do pobierania w przeglądarce.


Przegląd arkusza kalkulacyjnego:

Sposób pierwszy - arkusz kalkulacyjny na stronie Google:

Warunkiem zadziałania tego sposobu jest posiadanie aktywnego i zalogowanego konta Google w przeglądarce, którą aktualnie używasz.

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej docs.google.com
W prawym górnym rogu kliknij w trzy paski a następnie wybierz opcję Arkusze. Tuż pod Galerią szablonów z pasku menu edycji wybierz ikonkę folderu. W oknie na samej górze przejdź do nazwy Prześlij. Kliknij w niebieski prostokąt Wybierz plik z urządzenia. Odnajdź pobrany arkusz kalkulacyjny a następnie kliknij otwórz. Po pobraniu na ekranie widoczny będzie podgląd na magazyn, który w dowolnej chwili możemy edytować.
Zamknięcie okna nie spowoduje utratą zapisanych danych.

Poniżej poprawny eksport:


By odnaleźć dodany wcześniej arkusz przejdź do docs.google.com. W prawym rogu kliknij w trzy paski a następnie wybierz opcje Arkusze. Dokument znajduje się pod pasku menu edycji. Wybierz zapisaną wcześniej nazwę i kliknij raz by otworzyć arkusz.


Sposób drugi - arkusz kalkulacyjny w aplikacji LibreOffice:

Otwórz przeglądarkę, następnie przejdź do strony internetowej pl.libreoffice.org
Na górze z menu wybierz Pobieranie, następnie kliknij w zielony prostokąt Główny instalator. Przeglądarka zacznie pobierać plik instalacyjny. Gdy plik zostanie pobrany, otwórz program. Przejdź przez instalacje aplikacji, a następnie otwórz Libre Office.
Z menu Utwórz: wybierz Arkusz kalkulacyjny w lokalizacji, której zapisano plik, następnie kliknij przycisk Otwórz. By arkusz został poprawnie odczytany, podczas ładowania w okienku importuj w rubryce Zestaw znaków zmień na opcje
Unicode (UTF-8). Po wybraniu potwierdz przyciskiem OK.

Gdy wszystkie zmiany zostały skończone zapisz arkusz kalkulacyjny. Kliknij w lewym górnym rogu Plik, następnie Zapisz jako, w rubryce Nazwa pliku wpisz dowolną nazwę arkusza(oryginalnie jest nazwa otworzonego arkusza), a w rubryce
​ Zapisz jako typ: wybierz Tekst CSV i potwierdź klikając Zapisz. Po zapisaniu możliwe jest pojawienie się zapytania przez program, czy jesteśmy pewni zapisu pliku w wybranym formacie. Potwierdzamy wybór przyciskiem Użyj formatu Tekst CSV, a w następnym oknie zatwierdzamy przyciskiem Tak.

Poniżej poprawny export:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?