Produkcja

Jak zarządzać dokumentami produkcyjnymi

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czym jest produkcja w GoStock?

Produkcja jest rozumiana jako tworzenie zleceń produkcyjnych na poszczególne produkty, w oparciu o receptury i zarządzanie nimi. Są to dokumenty, które zawierają niezbędne informacje pozwalające nam w przejrzysty sposób zarządzać ilością naszych zapasów dla produktów, które magazynujemy, aby utrzymywać ich odpowiednią ilość na stanie magazynowym. Z poziomu tworzenia produkcji możemy ustalić co chcemy wyprodukować, w jakiej ilości, według której receptury a także ustalimy kierunek przepływu wykorzystanych surowców, jeżeli surowce i produkt końcowy są przypisane do różnych magazynów.

Przygotowanie produktów i receptur

Aby móc wprowadzać produkcję do naszego systemu musimy mieć stworzony:

- Pakiet - pozycję, według której receptury będziemy wytwarzać dany produkt, wraz z określeniem przypisanego magazynu, z którego będą pobierane surowce

- Produkt magazynowany - będzie on naszym finalnym półproduktem, który chcemy wyprodukować

Po uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat pakietów i produktów, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami!

Dokument produkcji - tworzenie i edycja

Przejdźmy do tworzenia i edycji produkcji. W tym celu wybieramy zakładkę "Zamówienia", następnie podzakładkę "Produkcje". W tym widoku mamy podgląd na listę wszystkich dokumentów produkcyjnych, które uprzednio stworzyliśmy.

Aby dodać nową produkcję, wystarczy kliknąć przycisk "Dodaj". Zostaniemy przeniesieni do nowego okna, w którym uzupełniamy takie dane jak:

Numer: {numer/nazwa naszego zlecenia produkcyjnego}

Data: {data produkcji - może być przyszła jak i przeszła}

Kontakt: {zaleca się stworzenie kontaktu o nazwie np. "Zlecenia produkcyjne" - pomoże to w przyszłym analizowaniu raportów}

Komentarz: {opis dokumentu}

Magazyn produkcji: {magazyn, do którego trafi wytworzony produkt}

Magazyn surowców: {magazyn, z którego pobrane zostaną surowce}

Schodząc niżej natrafiamy na "Składniki" - w miejscu wybierz produkt umieszczamy pakiet, z którego powstanie nasz produkt. Zostaniemy poproszeni o uzupełnienie ilości sztuk produktu, który chcemy wytworzyć. System automatycznie przeliczy ilości surowców, które zostaną ściągnięte ze stanu po zatwierdzeniu dokumentu produkcji. W przykładzie na wideo decydujemy się na produkcję jednego bloku brownie (zawartość wynosi 1), który składa się z 20 kawałków (ilość).

Po uzupełnieniu informacji należy zapisać zmiany.

Po zapisaniu ujrzymy utworzony dokument produkcji, który jest w wersji roboczej. Klikając przycisk "Zatwierdź" zmieniamy status dokumentu na otwarty - dzięki temu zabiegowi w zakładce "Stany magazynów" będziemy mogli zauważyć na produkcie nadchodzące ilości produktu.

Aby ostatecznie zamknąć dokument wybieramy przycisk "Zamknij". Dokument produkcji zmieni status na zamknięty, a do stanu magazynowego naszego wybranego produktu zostanie dodana wyprodukowana ilość.

Gdyby zaszła konieczność wprowadzenia zmian na uprzednio zakończonej produkcji, wystarczy wybrać przycisk "Więcej" i kliknąć "Anuluj". Zmieni to status dokumentu na otwarty i umożliwi wprowadzenie zmian.

Potem należy jedynie pamiętać, aby ponownie zamknąć produkcję.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?