Grupy modyfikatorów
Modyfikatory, grupy modyfikatorów
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Modyfikatory to dodatki dla poszczególnych produktów. Możemy łączyć je w grupy, dzięki czemu wszystkie wybrane będą dostępne dla określonej pozycji. Przykładowo możemy utworzyć grupę “Sosy”, a następnie dodać ją do produktu “Burger”.


Konfigurowanie grupy modyfikatorów

 1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Menu”, następnie z listy po lewej wybieramy “Grupy modyfikatorów”.

 2. Klikamy “Dodaj” w prawym górnym rogu.

 3. Wprowadzamy nazwę dla naszej grupy.

 4. Opcjonalnie możemy wybrać następujące opcje:

  • Minimalna ilość - najmniejsza ilość, jaka będzie konieczna do wybrania z danej grupy dodatków

  • Maksymalna ilość- największa ilość, jaka będzie konieczna do wybrania z danej grupy dodatków

  • Naliczaj powyżej - wybierając tę opcję dodatek będzie naliczał się dopiero po nabiciu określonej w tym polu ilości.

 5. Następnie klikamy “+ Dodaj”.

 6. Jeśli wcześniej wprowadziliśmy już pozycję, którą chcemy dodać do naszej grupy modyfikatorów, możemy wyszukać ją na liście naszych produktów. Możemy też wprowadzić całkiem nową, klikając “Utwórz” po prawej stronie pola z wyszukiwarką.

 7. Dodajemy nazwę, kategorię, dla której nasz modyfikator ma obowiązywać, podatek oraz jego cenę. Każdy modyfikator posiada swoją stawkę VAT i może być ona inna niż stawka VAT produktu bazowego. Modyfikatory zachowują się tak samo jak produkty - są pełnoprawnymi produktami.

 8. Opcjonalnie możem dodać następujące opcje:

  • Minimalna ilość - najmniejsza ilość, jaka będzie konieczna do wybrania modyfikatora

  • Maksymalna ilość - największa ilość, jaka będzie konieczna do wybrania modyfikatora

  • Domyślna ilość - określa czy i w jakiej ilości modyfikator ma być dodany automatycznie

  • Naliczaj powyżej - wybierając tę opcję modyfikator będzie naliczał się dopiero po nabiciu określonej w tym polu ilości.

 9. Zmiany zatwierdzamy klikając przycisk “Zapisz”.

 10. W ramach grupy modyfikatorów możemy wprowadzić minimalną, maksymalną, domyślną ilość lub zdecydować czy ma być naliczana dopiero po określonej ilości.

 11. Możemy zdecydować także, czy grupa ma być dzielona na części. Takie rozwiązanie możemy wykorzystać np. w przypadku pizzy. Jeśli chcemy włączyć tę opcję klikamy na suwak tak, by zmienił swój kolor na niebieski.

Po skompletowaniu całej listy modyfikatorów klikamy button “Zapisz” w lewym dolnym rogu. Modyfikatory możemy sortować - alfabetycznie lub przenosząc je dowolnie pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Listę wszystkich utworzonych grup modyfikatorów możemy przejrzeć, wybierając zakładkę “Grupy modyfikatorów”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?