Uprawnienia
Konfiguracja ról, konfiguracja uprawnień
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Naszym użytkownikom i pracownikom możemy nadawać poszczególne uprawnienia, oraz role. Dzięki temu nasz personel, wykonujący czynności na różnych stanowiskach może zyskać dostęp do tylko określonych możliwości i funkcjonalności zarówno w aplikacji sprzedażowej, jak i webowej. Role oraz uprawnienia konfigurujemy w aplikacji webowej.


Nadawanie ról

  1. Aby dodać nową rolę w panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, a następnie z listy po lewej “Uprawnienia”.

  2. W nowo otwartym panelu klikamy przycisk “+ Dodaj rolę”, umieszczony w prawym górnym rogu. Domyślnie mamy dodaną rolę kelnera oraz właściciela (Owner).

  3. Wprowadzamy nazwę i zatwierdzamy ją przyciskiem “Zapisz”.

  4. Nową rolę możemy przypisać do naszego pracownika. W tym celu w panelu po lewej stronie wybieramy “Pracownicy”, a następnie z listy po lewej “Pracownicy”. Rolę możemy nadawać, edytując dodanego już pracownika lub podczas wprowadzania nowego.

Nadawanie uprawnień

  1. W panelu po lewej stronie wybieramy “Ustawienia”, następnie z listy po lewej wybieramy “Uprawnienia”. Na widoku uprawnień zobaczymy podział na uprawnienia do aplikacji sprzedażowej oraz do aplikacji webowej.

  2. Pojawi nam się lista czynności, które mogą wykonywać użytkownicy, z podziałem na aplikację do zarządzania (dostępną przez stronę www) oraz aplikację sprzedażową (dostępną na terminalu lub tablecie).

  3. Najpierw dodajemy nową rolę klikając “Dodaj rolę”, wpisujemy nazwę i zapisujemy.

  4. Role możemy dowolnie edytować lub całkowicie usunąć, klikając ikonkę ołówka przy jej nazwie.

  5. Aby dać uprawnienia do wykonywania poszczególnych czynności zaznaczamy odpowiednie pola w kolumnie danej roli.

Na górze możemy wyszukać uprawnienia wpisując słowa kluczowe, jednak na początku zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?