Raport storn
Raport storn
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Raporty storn pozwalają kontrolować dane o pozycjach usuniętych z rachunków. Z tego artykułu dowiesz się, do czego służą i jak działają tego typu raporty.


Do czego służy raport storn?

Storno to operacja, która usuwa błędny zapis. Istnieją 2 rodzaje storno:

 1. Niezapisane - wykonywane w sytuacji, gdy kelner doda do rachunku pozycję A, lecz jeszcze przed zapisaniem rachunku usunie ją i doda pozycję B.

 2. Zapisane - wykonywane w sytuacji, gdy pozycja/rachunek został usunięty, lecz już po jego zapisie. Kontrola tego typu storno ma większe znaczenie, niż w przypadku storno niezapisanych.

Oba typy storno możemy kontrolować za pomocą raportów storn. Pozwalają one m.in. monitorować wartości kwotowe zapisów storno. Warto także dodać, że wykonanie jakiegokolwiek typu storno nie powoduje zmniejszenia ilości pozycji w magazynie.

Działanie raportu storn

Raport storn wygenerujemy w aplikacji webowej.

 1. Z menu po lewej stronie wchodzimy w “Raporty”.

 2. Wybieramy “Raport storn”.

Domyślnie raport przedstawia wszystkie dotychczasowe storno zapisane.

Filtrowanie

Korzystając z filtrów, możemy dostosować jakie dane będą wyświetlane w raporcie storn. Listę filtrów rozwiniemy, klikając “Dodaj filtr” . Dzięki nim m.in. zdecydujemy, aby raport uwzględniał storno niezapisane lub wybierzemy zakres dat dla raportu.

Kolumny

Generując raport storn możemy wybrać, które kolumny chcemy wyświetlić, a także sortować umieszczone w nich dane, klikając na strzałki przy ich nazwach w tabeli raportu. Listę kolumn wyświetlimy, klikając “Kolumny”. W raporcie storn dostępne są następujące kolumny:

 1. Data nabicia - data dodania pozycji/rachunku, przy której wykonano storno

 2. Data storna - data wykonania storno

 3. Numer rachunku

 4. Produkt - produkt, przy którym wykonano storno

 5. Po zapisie - informacja, czy storno wykonano po zapisie rachunku

 6. Powód - powód wykonania storno

 7. Kwota - wartość, na którą wykonano storno w wybranej walucie

Raport możemy także wyeksportować w formacie PDF lub CSV, klikając “Eksportuj” i wybierając interesujący nas format. Możemy go także zapisać jako segment, klikając zielony przycisk “Zapisz segment”. Więcej o segmentach przeczytasz w tym artykule.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?