Punkty sprzedaży
Konfiguracja punktów sprzedaży
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Gdy w naszym lokalu mamy więcej niż jedno oddzielne miejsce sprzedaży, możemy skonfigurować do nich punkty sprzedaży. Osobnym miejscem sprzedaży może być zarówno jeden, jak i kilka terminali POS - możemy je skonfigurować dowolnie według naszych potrzeb. Punkty sprzedaży nie są stworzone domyślnie, dlatego musimy je dodać sami z poziomu aplikacji webowej. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować punkty sprzedaży.


Co to jest punkt sprzedaży?

Punkt sprzedaży to miejsce, w którym odbywają się transakcje. Do każdego punktu sprzedaży możemy dodać nazwę i kierunek rozchodu. Dzięki konfiguracji punktów możemy sprawniej zarządzać sprzedażą i kontrolować np. w którym punkcie mamy wyższe wyniki sprzedaży.

Konfiguracja punktu sprzedaży

  1. Wchodzimy w “Ustawienia”, a następnie “Pomieszczenia i kierunki”.

  2. Wybieramy “Punkty sprzedaży”.

  3. Klikamy “+Dodaj” i wpisujemy nazwę punktu oraz wybieramy kierunek rozchodu.

  4. Potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Sprzedaż produktów lub kategorii możemy ograniczyć do konkretnego punktu sprzedaży. O tym, jak to zrobić w przypadku produktów dowiesz się z tego artykułu, natomiast w jeśli chcesz ograniczyć sprzedaż kategorii - przeczytaj ten artykuł.

Ustawianie punktu sprzedaży dla terminalu POS

Z poziomu aplikacji sprzedażowej możemy zdecydować, w kontekście jakiego punktu sprzedaży ma działać dany terminal POS. Możemy to zrobić bezpośrednio przy pierwszym logowaniu, klikając na jeden ze skonfigurowanych wcześniej punktów lub w ustawieniach aplikacji.

  1. Po zalogowaniu do aplikacji sprzedażowej na górnym panelu po lewej stronie klikamy menu oznaczone trzema paskami.

  2. Wybieramy “Ustawienia”, a następnie “Stanowisko sprzedaży”.

  3. W sekcji “Terminal” , w części “Punkt sprzedaży” klikamy na kafelek z punktem.

  4. Pojawią się kafelki z wszystkimi skonfigurowanymi punktami sprzedaży.

  5. Klikamy na punkt sprzedaży, dla którego chcemy, aby działał dany terminal POS.

  6. Potwierdzamy niebieskim przyciskiem “Zapisz”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?