Instalacja i konfiguracja KDS
GoKDS, instalacja KDS, konfiguracja KDS
GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aplikacja KDS pozwala usprawnić komunikację między kucharzami, a kelnerami. Zapewnia także bardziej wydajną pracę kucharzy, dzięki efektywnemu przepływowi informacji między poszczególnymi kuchniami lub ich strefami oraz skutecznemu podziałowi zadań. Narzędzie pozwala także analizować czas przygotowywania posiłków dzięki raportom statusów przygotowań. Z tego artykułu dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować KDS.


Jak działa system KDS?

W GoKDS wyświetlane są przyjęte przez kelnerów/kasjerów zamówienia. System pozwala zarządzać statusami przygotowań oraz usprawnia komunikację między pracownikami kuchni i sali, przykładowo poprzez możliwość wysyłania kelnerom powiadomień o gotowym daniu. Należy jednak pamiętać, że kelnerzy muszą mieć stały dostęp do systemu sprzedażowego, aby odbierać powiadomienia, co zapewnia rozwiązanie, jakim jest Mobilny Kelner. Ponadto system KDS pozwala na analizę czasu etapów przygotowania posiłków dzięki raportom statusów przygotowań, o których przeczytasz w tym artykule. Więcej na temat KDS dowiesz się tutaj.


Instalacja

Aplikację KDS możemy zainstalować na dwa sposoby: poprzez Launcher lub bezpośredni link do aplikacji. Rekomendowanym rozwiązaniem jest pierwsza opcja - znacznie ułatwia pracę, pozwala na sprawne aktualizacje bezpośrednio z jednego panelu oraz zapewnia dostęp do zdalnej pomocy.


Instalacja poprzez Launcher

GoPOS Launcher pozwala na sprawne zarządzanie aplikacjami GoPOS stworzonymi dla systemu Android. O tym, jak zainstalować Launcher, przeczytasz w tym artykule.

 1. W aplikacji GoPOS Launcher wchodzimy w “Panel administracyjny”.

 2. Wpisujemy PIN i klikamy “DALEJ”.

 3. Zobaczymy listę aplikacji, które możemy zainstalować.

 4. Odszukujemy “GoKDS” i klikamy zielony przycisk “INSTALUJ”.

 5. W wyświetlonym oknie potwierdzamy przyciskiem “Instaluj”.

 6. Klikamy “Otwórz”.

 7. Zostaniemy przeniesieni do ekranu logowania.

Przed zalogowaniem do systemu, możemy wybrać wersję systemu KDS, na której będziemy pracować. Aby ustawić wersję, klikamy koło zębate w lewym, górnym rogu ekranu, a następnie “Wybór wersji systemu”. Zaznaczamy “Nowa wersja systemu” i klikamy “Zamknij”.

Instalacja poprzez link

Link do aktualnej wersji systemu KDS zawsze znajdziesz w artykule o wszystkich aplikacjach GoPOS, dostępnym tutaj.

Konfiguracja kierunków rozchodu

Aby system KDS mógł działać, musimy skonfigurować kierunki rozchodu. Jako kierunek możemy ustawić każdą strefę i/lub osobną kuchnię. O tym, jak skonfigurować kierunki, przeczytasz w tym artykule.

Rachunki w systemie KDS

W systemie GoKDS wyświetlane są elektroniczne, interaktywne wydruki. Aby były wyświetlane, musimy jednak najpierw skonfigurować je podobnie, jak te, które są drukowane, o czym przeczytasz w tym artykule. Informacje wyświetlane w systemie KDS są przedstawione w podobny sposób, jak na drukowanych bloczkach, dzięki czemu kucharze mogą z łatwością wdrożyć się do obsługi aplikacji. Jeśli jednak chcemy dać kucharzom czas na przyzwyczajenie się do nowego rozwiązania, wydruki bloczków mogą działać wspólnie z elektronicznymi wersjami w systemie KDS.

Konfiguracja statusów przygotowań

Podczas poszczególnych etapów przygotowywania dania kucharz korzystający z systemu KDS może w łatwy sposób zmieniać status zamówienia. Statusy musimy jednak najpierw skonfigurować w aplikacji webowej.

 1. W zakładce “Ustawienia” wybieramy “Informacje”, a następnie “Stanowisko sprzedaży”.

 2. Przechodzimy do sekcji “Statusy przygotowań”.

 3. Przy kierunkach rozchodu, dla których chcemy, aby działał system KDS, klikamy suwak tak, aby zmienił kolor na niebieski.

 4. Potwierdzamy przyciskiem “Zapisz”.

Mamy do dyspozycji także kilka dodatkowych ustawień.

 1. W sekcji “Tryb łączenia pozycji” zdecydujemy, czy takie same pozycje na rachunkach będą łączone. Możemy wybrać:

  1. Zostaw oryginalnie - opcja domyślna

  2. Scalaj pasujące

 2. W sekcji “Domyślny status przygotowania” zdecydujemy, z jakim statusem będą pojawiać się nowe rachunki. Możemy wybrać:

  1. Nowy - opcja domyślna

  2. Gotowy do wydania

  3. Zapakowany

  4. W przygotowaniu

  5. Wydany

 3. W sekcji “Możliwość ustawienia statusu rachunku” zdecydujemy, czy status rachunku będzie można zmieniać ręcznie. Możemy wybrać:

  1. Nie - opcja domyślna

  2. Tak

 4. W sekcji “Wyświetlaj notyfikację o zmianie statusu” zdecydujemy, czy będziemy otrzymywać powiadomienia, gdy pozycje będą miały status “Spakowano”. Możemy wybrać:

  1. Nie - opcja domyślna

  2. Tak

Ustawienia statusów w aplikacji KDS

Z poziomu aplikacji KDS możemy także wybrać kierunek rozchodu, dla którego będzie działać dane urządzenie.

 1. Po zalogowaniu do aplikacji z górnego panelu po lewej stronie wybieramy filtry.

 2. Przewijamy do sekcji “POKAŻ KIERUNKI” i klikamy suwaki przy kierunkach, które chcemy, aby były aktywne tak, aby zmieniły kolor na niebieski.

Filtry i sortowanie

W panelu filtrów możemy także wprowadzić szereg innych ustawień. Dostępne są następujące filtry i sortowania:

 1. czas wyświetlania rachunków,

 2. sortowanie według czasu dodania i czasu przygotowania,

 3. filtr realizacji.

Więcej na temat filtrów i sortowania dowiesz się z tego artykułu.

W ustawieniach możemy także dostosować statusy przygotowań.

 1. Wybieramy trzy paski z lewej strony i wchodzimy w “USTAWIENIA”, a następnie przechodzimy do sekcji “USTAWIENIA STATUSÓW”.

 2. Za pomocą suwaków możemy włączyć opcje takie, jak: “Możliwość zmiany statusu pozycji”, “Ukrywaj pozycję z ostatnim statusem” oraz “Ukrywaj nieaktywne pozycje”.

 3. W sekcji “Tryb pracy” możemy zobaczyć wszystkie dostępne typy statusów zamówień, a także wybrać tryb, w jakim chcemy pracować. Domyślne ustawienie to “Tryb restauracyjny”, w którym dostępne są następujące statusy oznaczone różnymi kolorami:

  1. Nowy

  2. W przygotowaniu

  3. Gotowy

  4. Spakowany

  Wybierając “Tryb numerów zamówienia” zostanie dodany kolejny status - “Odebrany”.

 4. W zależności od wybranego trybu pracy, możemy na różne sposoby dostosować zakres statusów przygotowań. W trybie restauracyjnym dostępne są następujące opcje:

  1. Kucharz - dostępne będą statusy: Nowy, W przygotowaniu, Gotowy, Spakowany

  2. Runner - dostępne będą statusy: Spakowany, Odebrany.

  W trybie restauracyjnym możemy także ustawić pomijanie statusu Gotowy.

 5. W trybie numerów zamówienia mamy do wyboru konfiguracje statusów takie, jak:

  1. Wszystkie - każdy z wymienionych wcześniej statusów będzie dostępny,

  2. Kucharz - dostępne będą statusy: Nowy, W przygotowaniu, Gotowy

  3. Wydawka - dostępne będą statusy: Gotowy, Spakowany, Odebrany.


Konfiguracja wyglądu rachunku

Statusy przygotowań, a także widok rachunków możemy dowolnie dostosować do własnych preferencji.

 1. W ustawieniach w sekcji “Układ rachunków” możemy wybrać widok poziomy lub pionowy.

 2. Możemy także zablokować możliwość zmiany rozmiaru rachunku, włączyć funkcję zmiany rozmiaru rachunku poprzez scrollowanie myszką oraz zdecydować, czy na dole ekranu z listą rachunków ma być wyświetlany pasek informacyjny.

W części “Wygląd rachunku” za pomocą suwaków możemy zdecydować, jakie informacje o rachunkach będziemy wyświetlać. Wprowadzone zmiany możemy zobaczyć bezpośrednio na podglądzie po prawej stronie. Możemy także wybrać sposób sortowania pozycji według czasu utworzenia, kolejności zamówienia lub kolejności wydania, a także wybrać opcję “Ukrywaj zawarte dodatki”. Możemy także zdecydować, kiedy system będzie wysyłać powiadomienia dźwiękowe. Mamy także opcję ustawienia własnego dźwięku powiadomienia.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?