Szybki start z GoOrder!

Załóż swój sklep w 15 minut

GoPOS Serwis avatar
Napisane przez GoPOS Serwis
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czym jest GoOrder?

GoOrder składa się z dwóch modułów:

Pierwszy: to strona internetowa (aplikacja webowa), do której mamy dostęp jako właściciele oraz dodane przez nas osoby. Służy ona do zarządzania, wprowadzania konfiguracji takich jak godziny dostępności, produkty sprzedawane na sklepie czy przyjmowanie zamówień.

Drugi: to strona internetowa udostępniana naszym klientom pod wybranym przez nas adresem (np. naszsklep.goorder.pl), z której będą składane zamówienia. Stronę składania zamówień możemy udostępnić jako łącze internetowe lub wstawić na naszą stronę internetową jako interaktywny przycisk z otwierającym się oknem albo jako fragment strony internetowej. Możemy dopasować jej wygląd, kolejność wyświetlania produktów bądź zamieścić profile naszych stron społecznościowych.


Tworzenie nowego konta w GoOrder


Wchodzimy na stronę internetową GoOrder


Wybieramy "Załóż konto", zostaniemy przeniesieni do strony rejestracji nowego użytkownika


Uzupełniamy formularz naszymi danymi:
Imię i nazwisko: {Imię i nazwisko właściciela}
Nazwa sklepu: {Nazwa pod jaką nas sklep będzie widoczny [nie nazwa spółki, to będziemy uzupełniać w dalszym etapie]}
Adres email: {Adres, który będzie służył jako login - zostanie wysłany na niego adres naszego sklepu internetowego}
Hasło: {Hasło do logowania [UWAGA: hasło zapamiętujemy oraz zapisujemy!]}
Miasto: {Miasto, w którym znajduje się punkt odbiorów / dostaw}
Ulica: {Nazwa ulicy oraz adres punktu odbiorów / dostaw}
Nr. telefonu: {opcjonalnie podajemy nr, telefonu} [zalecamy uzupełnić pole poprawnym numerem]}
Wybierz kategorię: {wybieramy z listy, najbardziej zbliżoną do naszej działalności}

Zapoznajemy się z regulaminem oraz polityką prywatności. Następnie zaznaczamy akceptację wymaganych pól.
Sprawdzamy jeszcze raz poprawność wprowadzonych danych, jeśli dane są wprowadzone poprawne wybieramy przycisk "ZAŁÓŻ KONTO".

Pierwsza konfiguracja


Przechodzimy do strony GoOrder (możemy skorzystać z odnośnika załączonego w treści maila). Logujemy się podanym w rejestracji adresem email oraz ustawionym hasłem.

Po zalogowaniu zobaczymy widok wyboru organizacji (domyślnie będziemy posiadać tylko jedną), wybieramy kafelek, tutaj nasz przykładowa "RESTAURACJA GOPOS".
Zostaniemy automatycznie przeniesieni do pierwszej zakładki głównej "Tablica" , będącej głównym panelem.

Podstawowe dane

Przejdźmy do przed ostatniej zakładki "Ustawienia". Pierwsza zakładka to "Dane podstawowe" - tutaj będziemy uzupełniać dane naszej zarejestrowanej firmy, ponieważ są one niezbędne zgodnie z regulaminem sklepu. Wpierw wypełnijmy formularz takimi danymi jak:

[informacje ogólne]
Nazwa miejsca: {tutaj nazwę miejsca}

Nazwa firmy: {tutaj wpisujemy dane firmy / spółki pod jaką jest zarejestrowana}
Opis: {dowolny}
NIP: {uzupełnijmy naszym numerem identyfikacji podatkowej}
Telefon: {proszę podać nr kontaktowy do firmy}
Email: {proszę podać oficjalny email kontaktowy z firmą}
Inny kontakt: {dane na jakie jest zarejestrowana firma/ spółka}


[adres - pamiętajmy adres pod jakim jest zarejestrowana firma / spółka]
Ulica: {dane na jakie jest zarejestrowana firma / spółka}
Nr. budynku: {dane na jakie jest zarejestrowana firma / spółka}
Nr. mieszkania: {uzupełniamy jeśli dotyczy}
Kod pocztowy: {dane na jakie jest zarejestrowana firma / spółka}
Miejscowość: {dane na jakie jest zarejestrowana firma / spółka}
Kraj: {Polska}

Ważne! Po uzupełnieniu danych należy potwierdzić je, klikając przycisk "Zapisz".

Dodanie kategorii i produktów do sklepu

Operowanie kategoriami oraz produktami w naszym sklepie jest wyjątkowo proste i intuicyjne. Wszystko zawiera się w kilku krokach:

1) Z listy dostępnych zakładek po lewej stronie wybieramy sekcję Menu.
2) Zostaliśmy przeniesieni do (prostego widoku) naszego menu, w sekcji po prawej stronie znajduje się lista dostępnych kategorii.
3) Aby dodać nową kategorię, wybieramy przycisk "+ Dodaj kategorię", umiejscowiony po prawej stronie w górnym obszarze okna.
4) Kolejno zobaczymy okno zarządzania kategorią, tutaj wybieramy przycisk "Utwórz"
5) W następnym oknie, w polu (Wprowadź nazwę elementu), wpisujemy nazwę kategorii, następnie wybieramy przycisk "Zapisz".

Tworzenie nowych produktów obywa się również w zakładce Menu:

1) Aby dodać produkt do kategorii, wybieramy ikonkę "+" obok kategorii.
2) Otworzy się okno z wszystkimi naszymi produktami, z poziomu którego możemy przypisać istniejące produkty do wybranych kategorii, zaznaczając checkbox (pole wyboru) znajdujący się po lewej stronie nazwy.

3) Wybieramy przycisk "Utwórz".
4) Kolejno otwarte zostanie okno, dodania produktu, które uzupełniamy takimi danymi jak: Nazwa, Podatek (wybieramy z listy), Cena.
5) Po uzupełnieniu danych wybieramy przycisk "Zapisz".

Jeżeli potrzebujemy więcej informacji o zarządzaniu kategoriami oraz produktami, polecamy artykuł poniżej!

Metody płatności

Aby stworzyć nową metodę płatności w naszym sklepie, wchodzimy w zakładkę "Ustawienia", następnie wybieramy "Metody płatności".
W tej zakładce wybieramy zielony przycisk "dodaj" (w prawym górnym rogu). Zostaniemy przeniesieni do ekranu dodawania płatności.


Nazwa: {Podajemy nazwę, która będzie widoczna w sklepie np. Gotówka(odbiór)}
Opis: {Podajemy opis metody, który również będzie widoczny w sklepie, np. Płatność gotówką przy odbiorze).
Po wprowadzeniu danych, wybieramy zielony przycisk "Zapisz" znajdujący się w lewej dolnej części strony.

Zalecamy dodanie metod płatności w postaci przelewów online, wszelkie szczegóły są zawarte w przycisku poniżej!

Przypisanie metody płatności do naszego sklepu

Ostatnią podstawową konfiguracją, umożliwiającą nam sprzedaż jest przypięcie dodanych metod płatności do naszego sklepu.
Przechodzimy do zakładki "Sklepy", następnie odszukujemy pola "Metody płatności", klikamy lewym przyciskiem myszy, rozwinie się nam lista z dostępnymi metodami płatności. Wybieramy "Gotówka(przy odbiorze)", metoda zostanie dodana, od tej chwili będzie dostępna do wyboru przez Klienta.

[Aby usunąć metodę płatności z wybranego sklepu, klikamy w "x" po prawej stronie przy ikonie ołówka]

Sprzedaż i obsługa zamówień

Aby aktywować sklep dla odwiedzających, należy w zakładce "Sklepy" wcisnąć przycisk "Włącz" w prawym, górnym rogu. Po odświeżeniu strony zobaczymy zielony prostokąt z napisem AKTYWNY.

Wyświetlmy sobie stronę naszego sklepu. Po prawej stronie na górze znajduje się okno Twój link do sklepu!, gdzie poniżej znajduje się przycisk poglądu sklepu wraz z linkiem do naszego sklepu. Po kliknięciu w niego strona sklepu zostanie otworzona w nowej karcie przeglądarki.

Aby nadać naszemu sklepowi więcej kolorów i spersonalizowanych treści, warto zapoznać się z poniższymi artykułami, które zgłębiają tematy edycji sklepu.

Nasz sklep już jest gotowy możemy obsłużyć zamówienie online składane przez klientów.

Obsługa zamówień - przykład


Zrealizujmy zamówienie online, składając je w naszym sklepie i jednocześnie obsługując je na stronie GoOrder.

Dla przykładu zamieszczono kilka podstawowych produktów, użyta zostanie również podstawowa strefa dostawy oraz godziny dostępności. Wygląd został delikatnie zmieniony aby podkreślić, że jest to nasz własny sklep.


W jednym oknie przeglądarki pozostawimy stronę naszego sklepu, w drugim natomiast przenieśmy się do pierwszej zakładki menu głównego "Tablica".
W celu dobrego opisania sytuacji będziemy posługiwać się dwoma znacznikami:
[PO STRONIE KLIENTA] oraz [PO STRONIE RESTAURACJI].

[PO STRONIE KLIENTA] - Składanie zamówienia

Klient składa zamówienie na stronie naszego sklepu. Wchodzimy na stronę sklepu, w lewym, górnym rogu możemy wybrać czy zamówienie będzie z dostawą czy odbiorem osobistym. Wybierzemy dostawę, kolejno wprowadzimy adres dostawy - tutaj system sprawdzi czy restauracja dostarcza pod podany adres, jak również dostosuje cenę dostawy do strefy. Minimalna wartość zamówienia jest tutaj zdefiniowana na 20zł, darmowa dostawa od 50zł, cena dostawy w tej strefie to 3zł. Ilość możemy wybrać od razu przy wyborze produktu lub z rozwijanej listy, gdzie dostępny jest również przycisk "usuń" - usuwa produkt z koszyka.

Aby podsumować nasze zamówienie wybieramy "Wyświetl zamówienie", przenosimy się do widoku podsumowania, gdzie uzupełniamy pola naszymi danymi, pod którymi będzie realizowana dostawa.

Kolejno w sekcji "Płatność", wybieramy metodę płatności, której użyjemy.

Następnie akceptujemy regulamin sklepu 
(który można podejrzeć, wybierając LINK)
[Dane klienta zostaną zapamiętane,
aby przy kolejnym zamówienie nie musiał uzupełniać wszystkich pól]


Wybieramy przycisk "Złóż zamówienie".

Zostaniemy przeniesieni do widoku, podsumowującego nasze zamówienie, oraz statusu naszego zamówienia. Pierwotny status to oczekiwanie na akceptację zamówienia przez restaurację.

[PO STRONIE RESTAURACJI] - Przyjmujemy zamówienie.

Po zalogowaniu automatycznie jesteśmy w pierwszej zakładce "Tablica". To tutaj będziemy przyjmować nasze zamówienia.
Jak widzimy zamówienie, które właśnie złożyliśmy w naszym sklepie jest już widoczne i oczekuje na naszą akceptację.

Przyjmijmy nasze pierwsze zamówienie, klikając na zielony przycisk "Przyjmij", pojawi się okienko, w którym po podaniu przewidywanego czasu przygotowania zamówienie zostanie przyjęte. Zamówienie zmieni status na "W przygotowaniu", co zobaczymy przełączając się do zakładki "W przygotowaniu".
W przeglądarce naszego klienta status przygotowania również zostanie zmieniony

[PO STRONIE KLIENTA]

Klient zobaczy w oknie przeglądarki zmianę statusu, oraz przewidywaną godzinę dostawy:
"Twoje zamówienie Zostało zaakceptowane. Przewidywany czas dostawy to
17:02".
Na podany adres email zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

[PO STRONIE RESTAURACJI] - Statusy zamówienia

Na naszej tablicy możemy zmieniać statusy otwartych zamówień.

Dostępne mamy pięć statusów:
- Nowe: {oczekujące na przyjęcie lub odrzucenie}
- W przygotowaniu: {te które zostały zaakceptowane w poprzednim kroku}
- Gotowe: {zaakceptowane w przednim kroku}
- W dostawie: {zaakceptowane w przednim kroku}
- Odebrane: {dostawa zakończona sukcesem}

Korzystanie ze statusów i zmienianie ich jest w pełni opcjonalne.

Zobacz więcej tutoriali, aby jeszcze lepiej zarządzać swoim sklepem!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?