Wszystkie kolekcje
Aktualizacje aplikacji
Aktualizacja Kwiecień 2023
Aktualizacja Kwiecień 2023

Dotyczy aplikacji: GoPOS, GoStock, GoKDS, GoOrder, GoHub

GoPOS avatar
Napisane przez GoPOS
Zaktualizowano ponad tydzień temu

GoPOS:

 • Nowa wersja systemu GoPOS oraz pojawienie się kreatora konfiguracji umożliwiającego dostosowanie aplikacji i dodanie urządzeń w 5 prostych krokach. Zobacz tutorial z konfiguracją w Setup Wizard!

 • Nowa klawiatura PLU oraz możliwość obsługi kaucji

 • Dodanie opcji: Wymagalny, Unikalny, Regexp, w konfiguracji pól zdefiniowanych

 • Zmiana nazwy w edycji produktów z "Modyfikator" na "Produkt i modyfikator"

 • Poprawiona zasada drukowania modyfikatorów na rachunku fiskalnym o różnych VAT-ach

 • Pojawienie się na liście pracowników informacji, czy dany pracownik został zwolniony

 • Dodanie filtru czasu pracy na liście aktualnie zameldowanych oraz masowych akcji na liście czasów pracownika

 • Pojawienie się na poglądzie pracownika informacji czy jest zameldowany

 • Dodanie masowych akcji na liście klientów

 • Możliwość 3 nowych ustawień drukowania bloczka zamówień: Scaluj pasujące, Rozdziel pojedyncze, Zostaw oryginalne

 • Dodanie daty realizacji na raporcie sprzedaży

 • Domyślne włączenie powiadomienia dla kelnera

 • Domyślne działanie raportów POS według zakresu dat oraz dodanie filtru po dacie zamknięcia rachunku

 • Dodanie na poglądzie raportu zmianowego numeru na liście raportów kasowych

 • Kliknięcie trójkąta w aplikacji sprzedażowej spowoduje wykonanie akcji wstecz

 • Pojawienie się drukarki aplikacyjnej

 • Możliwość wyboru cennika przy integracji GoOrder

 • Dodanie dodatkowych uprawnień, jak podglądu i edycja menu, podglądu i edycja cennika, podgląd i edycja zniżek, edycja zamówień

 • Dodanie nowych filtrów i kolumn: źródło, numer zewnętrzny, data realizacji, kierowca, klient, punkt sprzedaży, terminal

 • Oznaczenie produktu dezaktywowanego podczas konfiguracji menu

 • Dodanie kolumny "Źródło" do czasów pracy

 • Możliwość usunięcia otwartego rachunku przez aplikację webową dostępna tylko dla osób z rolą admin

 • Domyślne wyłączenie opcji wymagania wprowadzenia liczby gości

 • Pojawienie się listy grupowych faktur, w tym z kilku lokalizacji

 • Automatycznie wybrana zniżka procentowa podczas dodawania zniżek

 • Możliwość przypisania dostępności integracji z GoOrder

 • Dodanie opcji “Pomiń” w połączeniu w integracji GoOrder

 • Dodanie kolumny źródło do czasów pracy

 • Wprowadzenie aktualnej struktury e-Faktury

 • Dodanie aplikacji GoPOS 2.0, GoOrder oraz narzędzi GoDelivery do Launchera oraz utworzenie sekcji w bazie wiedzy Help, dotyczącej nowej wersji systemu.

GoStock:

 • Dodanie do raportów w magazynie opcji grupowania po zawartości

 • Automatyczna archiwizacji zamówień w magazynie po 12 miesiącach

 • Możliwość masowego cofania zamówień z filtrem

 • Chronologicznie zarządzanie dokumentami i zablokowanie możliwości dodania dokumentu z datą wstecz

 • Dodania opcji obowiązywania receptury

 • Możliwość ograniczenia dostępu dla użytkownika do wybranych podmagazynów

 • Dodanie zawartości do korekt zakupów

 • Opcja masowego zamykania dokumentów zamówień oraz dodanie opcji zamykania masowego zamówień na datę

 • Ograniczenie możliwości przyjmowania nowych produktów na stan do zawartości wcześniej skonfigurowanych

 • Opcja blokowania dokumentów w przypadku, gdy spowodują one pojawienie się ujemnych stanów magazynowych

 • Poprawa korekt w magazynie

 • Dodanie w aplikacji do inwentaryzacji kolumny SKU

 • Możliwość eksportu i importu listy produktów CSV z dwoma kodami kreskowymi

 • Możliwość generowaniu pliku JPK z dodatkowym polem na bazie pól zdefiniowanych w kontaktach, produktach i kategoriach

 • Wprowadzenie aktualnej struktury e-Faktury.

GoKDS:

 • Dodanie 3 nowych opcji w konfiguracji wyglądu bloczka zamówień: Scaluj pasujące, Rozdziel pojedyncze, Zostaw oryginalne

 • Domyślne ustawienie pokazywania zamówień z ostatnich 90 minut

 • Możliwość zmiany customowego dźwięku w systemie na własny.

Więcej o aktualizacjach w GoKDS przeczytasz w artykule o instalacji i konfiguracji oraz o obsłudze systemu KDS.

GoOrder:

 • Dodanie wyszukiwarki w sklepie online

 • Wyłączenie opcji blokowania sklepu Pyszne.pl

 • Dodanie opcji “Pomiń” w połączeniu w integracji GoOrder.

Więcej o aktualizacji GoOrder dowiesz się z tego artykułu.

GoHub:

 • Usprawnienie wysyłanie menu wraz z zawartymi dodatkami do portalu Pyszne.pl oraz Bolt

 • Możliwość instalacji integracji z portalem Bolt nawet w przypadku, gdy sklep jest nieaktywny.

GoAccounts:

 • Wprowadzenie subskrypcji utrzymania danych

 • Wprowadzenie subskrypcji Retail.

Więcej szczegółowych informacji na temat aktualizacji z kwietnia 2023 znajdziesz w artykule.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?